Saobraćajno inženjerstvo – Saobraćaj

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Novi Sad
Saobraćaj
Doktorske studije
na upit
6 semestra
Srpski

Na Fakultetu tehničkih nauka 1978. godine osnovan je Saobraćajni odsek, koji je kasnije prerastao u Departman za saobraćaj.

Saradnici Departmana za saobraćaj izradili su veliki broj naučno-istraživačkih studija i razvojnih projekata za potrebe saobraćajne privrede i neprivrednih sistema iz oblasti bezbednosti i regulacije saobraćaja, saobraćajnica, tehnologije transporta, razvoja transportnih sredstava, menadžmenta i logistike preduzeća i drugih oblasti. Na Departmanu za saobraćaj permanentno se vrše istraživanja iz oblasti: bezbednosti saobraćaja, regulacije i upravljanja saobraćajem, ekspertiza u oblasti saobraćajnih nezgoda, javnog prevoza putnika i roba i istraživanja u oblasti logistike preduzeća, poštanskog saobraćaja.

 

Doktorske akademske studije Saobraćaj traju 3 godine i studenti stiču najmanje 180 ESPB, od četa 90 ESPB polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 30 ESPB polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 60 ESPB studijskim istraživačkim radom na realizaciji doktorske disertacije i izradom i odbranom same doktorske disertacije. Studenti se osposobljavaju za visoko kvalitetan i samostalan naučno-istraživački rad u skladu sa potrebama društva. Završetkom studija stiče se zvanje Doktora tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja.


Pogledajte nastavni plan i raspored predmeta po semestrima i godinama studija.

 

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

21000 Novi Sad, Trg D. Obradovića 6

Tel.: 021/450-810; Fah: 021/458-133

Žiro-račun: 840-1710666-12

e-mail: studsluzba@uns.ac.rs

www.ftn.uns.ac.rs

Šef studentske službe: 021/485-2222

Referent za doktorske studije: 021/485-2208; 485-2209

Marketing: 021/459-141; 485-2061

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više