Novi Sad
Dramska umetnost
Doktorske studije
na upit
6 semestra
Srpski

Doktorske akademske studije Scenskog dizajna traju tri godine i nakon završenih studija i odbranjene disertacije studenti stiču akademsko zvanje: Doktor umetnosti - scenski dizajn.

 

Program je kreiran tako da omogući studentima da u toku trogodišnjeg školovanja razviju svoja interesovanja, veštine i sposobnosti, prodube i prošire opseg znanja i informacija kojima raspolažu, kao i da izgrade najviši stepen sposobnosti za umetnički, profesionalni i teorijsko-istraživački rad u oblasti scenskog dizajna. Doktor umetnosti u oblasti scenskog dizajna stiče sposobnost za najdublje i najšire umetničko, profesionalno, istraživačko, teorijsko-kritičko i obrazovno delovanje u oblasti scenskog dizajna, ima najviši nivo znanja, sposobnosti i kompetencija za samostalno i grupno umetničko delovanje u promišljanju, stvaranju, korišćenju i predstavljanju scenskog prostora i scenskih događaja; može veoma uspešno i kreativno da koristi tehničke mogućnosti najsloženijih scenskih tehničkih sistema i da vlada novim tehnologijama; suvereno poznaje metode, postupke i tehnike produkcije, promocije i menadžmenta scenskih događaja.

 

Pogledajte nastavni plan i raspored predmeta po semestrima i godinama studija.

 

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

21000 Novi Sad, Trg D. Obradovića 6

Tel.: 021/450-810; Fah: 021/458-133

Žiro-račun: 840-1710666-12

e-mail: studsluzba@uns.ac.rs

www.ftn.uns.ac.rs

Šef studentske službe: 021/485-2222

Referent za doktorske studije: 021/485-2208; 485-2209

Marketing: 021/459-141; 485-2061

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više