Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta

Šumarski fakultet

Beograd
Menadžment
Doktorske studije
180000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Šumarski fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta. U studijskom programu doktorskih studija propisuju se odgovarajuće završene master akademske studije, odnosno integrisane studije kao uslov za upis na doktorske studije. Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Moduli

  • Trgovina drvetom i ekonomika drvne industrije
  • Nameštaj i proizvodi od drveta
  • Hemijsko mehanička prerada drveta
  • Mašine i uređaji u preradi drveta
  • Primarna prerada drveta
  • Zaštita drveta

 

Struktura studijskog programa

Trgovina drvetom i ekonomika drvne industrije: U prvoj godini studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 14 ESPB, a drugi predmet 8 ESPB (I semestar). Studenti biraju 3 predmeta od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB (I, II i III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti izrađuju projekat doktroske disertacije koji nosi 8 ESPB i seminarski rad koji nosi 6 ESSPB (II semestar). U drugoj godini studenti brane projekat disertacije koji nosi 6 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 8 ESPB, a 2 predmeta nose po 4 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih 2 predmeta nose po 6 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (IV semestar). Studenti prijavljuju disertaciju koja nosi 8 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta od kojih 3 predmeta nose po 8 ESPB, a jedan predmet nosi 6 ESPB (V semestar). Studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (VI semestar). Studenti izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB i rade na pripremi odbrane doktorske disertacije koja nosi 5 ESPB (VI semestar).

 

Nameštaj i proizvodi od drveta: U prvoj godini studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 14 ESPB, a drugi predmet 8 ESPB (I semestar). Studenti biraju 3 predmeta od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB (I, II i III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti izrađuju projekat doktroske disertacije koji nosi 8 ESPB i seminarski rad koji nosi 6 ESSPB (II semestar). U drugoj godini studenti brane projekat disertacije koji nosi 6 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 8 ESPB, a 2 predmeta nose po 4 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih 2 predmeta nose po 6 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (IV semestar). Studenti prijavljuju disertaciju koja nosi 8 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta od kojih 3 predmeta nose po 8 ESPB, a jedan predmet nosi 6 ESPB (V semestar). Studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (VI semestar). Studenti izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB i rade na pripremi odbrane doktorske disertacije koja nosi 5 ESPB (VI semestar).

 

Hemijsko mehanička prerada drveta: U prvoj godini studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 14 ESPB, a drugi predmet 8 ESPB (I semestar). Studenti biraju 3 predmeta od ukupno 6 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB (I, II i III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti izrađuju projekat doktroske disertacije koji nosi 8 ESPB i seminarski rad koji nosi 6 ESSPB (II semestar). U drugoj godini studenti brane projekat disertacije koji nosi 6 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 8 ESPB, a 2 predmeta nose po 4 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih 2 predmeta nose po 6 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (IV semestar). Studenti prijavljuju disertaciju koja nosi 8 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta od kojih 3 predmeta nose po 8 ESPB, a jedan predmet nosi 6 ESPB (V semestar). Studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (VI semestar). Studenti izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB i rade na pripremi odbrane doktorske disertacije koja nosi 5 ESPB (VI semestar).

 

Mašine i uređaji u preradi drveta: U prvoj godini studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 14 ESPB, a drugi predmet 8 ESPB (I semestar). Studenti biraju 3 predmeta od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB (I, II i III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti izrađuju projekat doktroske disertacije koji nosi 8 ESPB i seminarski rad koji nosi 6 ESSPB (II semestar). U drugoj godini studenti brane projekat disertacije koji nosi 6 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 8 ESPB, a 2 predmeta nose po 4 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih 2 predmeta nose po 6 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (IV semestar). Studenti prijavljuju disertaciju koja nosi 8 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta od kojih 3 predmeta nose po 8 ESPB, a jedan predmet nosi 6 ESPB (V semestar). Studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (VI semestar). Studenti izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB i rade na pripremi odbrane doktorske disertacije koja nosi 5 ESPB (VI semestar).

 

Primarna prerada drveta: U prvoj godini studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 14 ESPB, a drugi predmet 8 ESPB (I semestar). Studenti biraju 3 predmeta od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB (I, II i III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti izrađuju projekat doktroske disertacije koji nosi 8 ESPB i seminarski rad koji nosi 6 ESSPB (II semestar). U drugoj godini studenti brane projekat disertacije koji nosi 6 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 8 ESPB, a 2 predmeta nose po 4 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih 2 predmeta nose po 6 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (IV semestar). Studenti prijavljuju disertaciju koja nosi 8 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta od kojih 3 predmeta nose po 8 ESPB, a jedan predmet nosi 6 ESPB (V semestar). Studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (VI semestar). Studenti izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB i rade na pripremi odbrane doktorske disertacije koja nosi 5 ESPB (VI semestar).

 

Zaštita drveta: U prvoj godini studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 14 ESPB, a drugi predmet 8 ESPB (I semestar). Studenti biraju 3 predmeta od ukupno 6 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB (I, II i III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti izrađuju projekat doktroske disertacije koji nosi 8 ESPB i seminarski rad koji nosi 6 ESSPB (II semestar). U drugoj godini studenti brane projekat disertacije koji nosi 6 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 8 ESPB, a 2 predmeta nose po 4 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih 2 predmeta nose po 6 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (IV semestar). Studenti prijavljuju disertaciju koja nosi 8 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta od kojih 3 predmeta nose po 8 ESPB, a jedan predmet nosi 6 ESPB (V semestar). Studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, a jedan predmet nosi 10 ESPB (VI semestar). Studenti izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB i rade na pripremi odbrane doktorske disertacije koja nosi 5 ESPB (VI semestar).

 

Nastavni plan i program

Trgovina drvetom i ekonomika drvne industrije

DAS Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta modul trgovina drvetom i ekonomika drvne industrije - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Nameštaj i proizvodi od drveta

DAS Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja modul nameštaj i proizvodi od drveta - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Hemijsko mehanička prerada drveta

DAS Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta modul hemijsko mehanička prerada drveta - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Mašine i uređaji u preradi drveta

DAS Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta modul mašine i uređaji u preradi drveta - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Primarna prerada drveta

DAS Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta modul primarna prerada drveta - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Zaštita drvetaDAS Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta modul zaštita drveta - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više