Usled redovnog održavanja, sajt neće biti dostupan, u ponedeljak na utorak, večeras, u periodu od 00.00h do 00.15h. Vraćamo se vrlo brzo! Hvala na poseti!

Tekstilno inženjerstvo

Tehnološko-metalurški fakultet

Beograd
Tekstilno inženjerstvo
Doktorske studije
204000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Tekstilno inženjerstvo“.

 

Program traje tri godine i ima 180 ESPB.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv doktor nauka - tehnološko inženjerstvo.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima:

 • Završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.
 • Završene master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije i to najmanje ostvarena 2 naučna rada objavljena u časopisima najmanje kategorije M51, M52 ili M53 ili objavljene naučne radove sa konferencija kategorije M31, M33, M61, M63.
 • Potrebno je da su kandidati prethodno završili osnovne akademske studije kao i master akademske studije ili četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, u nekoj od sledećih oblasti: sve oblasti u polju tehničko – tehnoloških nauka, hemijske nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizičko-hemijske nauke, farmaceutske nauke, medicinske nauke, biološke nauke.
 • U slučaju drugih oblasti mogućnost upisa će se razmotriti uvidom i analizom programa završenih studija, uz molbu kandidata.
 • Na studijski program doktorskih akademskih studija može se bez prijemnog ispita upisati lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima utvrđenim studijskim programom. Ovakvo lice može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.
 • Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.
 • Lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti, podnosi zahtev za upis fakultetu, u rokovima određenim konkursom za upis studenata koji raspisuje Univerzitet, a najkasnije do isteka prijave u drugom roku. O podnetom zahtevu odlučuje dekan. Nastavno-naučno veće fakulteta odlučuje o priznavanju položenih ispita. Ukoliko je lice započelo doktorske studije u inostranstvu, kandidat podnosi Univerzitetu zahtev za priznavanje strane javne isprave. Dekan, donosi rešenje o upisu na studijski program koje sadrži i sledeće podatke: broj priznatih ESPB bodova, dužinu trajanja studija i status samofinansirajućeg studenta.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Cilj programa je da doktori nauka iz oblasti tekstilnog inženjerstva razviju sposobnost za inženjerski pristup prilikom projektovanja pokazatelja kvaliteta tkanina, da steknu neophodna znanja i veštine potrebne za pravilno dizajniranje odeće za specijalne namene (High-Tech materijali), da ovladaju teorijom i praksom merenja boje polimernih i tekstilnih materijala i da dobiju saznanja o novim i specijalnim procesima oplemenjivanja tekstilnog materijala, čime se stvara mogućnost za implementaciju novih procesa u industrijskim uslovima. Takođe, cilj je da studijski program pruži studentima znanja vezana za primenu savremenih fizičkih i instrumentalnih metoda u metrologiji tekstilnih materijala i da kod studenata razvije sposobnost za svrsishodan pristup pri izboru mernih tehnika za karakterisanje svojstava tekstilnih sirovina, poluproizvoda i proizvoda. Konačno, studijski program treba da oformi doktora nauka koji će moći da napravi pravilan izbor tehnologije i da vodi postupke obrade tekstilnih materijala koji će obezbeđivati minimalno zagađivanje životne sredine, što će omogućiti podizanje kvaliteta životnih uslova. Na ovaj način će budući doktor nauka iz oblasti tekstilnog inženjerstva imati aktivnu ulogu u društvu kao nosilac održivog razvoja. Krajnji cilj je da doktori nauka tekstilnog inženjerstva budu osposobljeni da, sintezom teorijskih i stručnih znanja kroz naučno-istraživački rad i profesionalno iskustvo, rešavaju određene kompleksne zadatke u oblasti savremene tekstilne tehnologije i na taj način preuzmu vodeću ulogu, kako u proizvodnim organizacijama i naučno-istraživačkim institucijama, tako i u razvoju društva.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. biraju jedan predmet od ukupno 3 obavezna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 2. biraju jedan od ukupno 7 obaveznih predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 3. polažu 3 obavezna predmeta, od kojih jedan nosi 4 ESPB, drugi 5 ESPB i treći nosi 6 ESPB (I semestar)
 4. izrađuju istraživački rad koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 5. biraju 6 predmeta od ukupno 150 izbornih predmeta, koji nose između 4 ESPB i 5 ESPB (II semestar)
 6. izrađuju istraživački rad koji nosi 5 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. polažu završni ispit koji nosi 30 ESPB (III semestar)
 2. izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (V semestar)
 2. izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Tekstilno inženjerstvo - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više