Teorija umetnosti i medija

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Beograd, Srbija
Odnosi sa javnošću (PR)
Doktorske studije
na upit
6 semestra
Srpski

Univerzitet umetnosti u Beogradu organizuje program doktorskih studija Teorija umetnosti i medija.

Na ovaj program se može upisati do 10 studenata (minimum 4 ), program se izvodi na srpskom jeziku.

Završetkom ovog studijskog programa stiče se 180 ESPB.

 

Cilj

 

Student nakon završenih doktorskih studija i odbranjene naučne doktorske disertacije stiče zvanje doktor nauka o umetnostima. Student je stekao najviše naučno zvanje za naučni i istraživački interdisciplinarni rad o odnosima posebnih umetničkih disciplina, o odnosima novih umetničkih disciplina, novih medija, te visoke i popularne kulture i umetnosti. Zvanje doktora nauka o umetnostima obezbeđuje studentu kompetencije za naučni, istraživački i pedagoški rad na univerzitetu i naučnim institucijama.

Više informacija o studijskom programu možete pronaći ovde.

 

Uslovi za upis

Doktorske naučne studije mogu upisati kandidati koji su završili:

  • Master akademske studije, odnosno stekli 300 ESPB, sa prosečnom ocenom najmanje 8.5 i najmanje ocenom 9 iz diplomskog rada.
  • Osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada.

Izuzetno, kandidatima koji ne ispunjavaju uslove u pogledu prosečne ocene za upis na doktorske naučne studije omogućiće se polaganje prijemnog ispita, ako su u periodu od pet godina neposredno pre prijavljivanja na konkurs za studije, objavili:

  • Naučnu ili teorijsku monografsku knjigu ili
  • Monografski katalog ili
  • Najmanje pet naučnih studija i rasprava ili
  • Najmanje pet studija, uvodnih tekstova ili opsežnih kritika koje se odnose na izložbe, festivale, koncerte, teatarske predstave, performanse, projekcije, višemedijske prezentacije, kulturnu politiku, organizaciju umetničkih manifestacija i slično;

 

Napomena: Obrazloženu odluku o tome ko može da pristupi polaganju ispita donosi ispitna komisija najkasnije 24 sati pre održavanja prijemnog ispita.

 

Konkurs za upis

 

Konkurs za upis na studije za školsku 2021/22. možete pronaći ovde.

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više