Beograd, Srbija
Fizika
Master studije
4500.00 EURO
4 semestra
Srpski, Engleski

Univerzitet u Beogradu

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-autentično tumačenje, 68/15), člana 80. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, 186/15 – prečišćeni tekst), Odluke Vlade Republike Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji osnivač je Republika Srbija u školskoj 2016/2017. Godini („Službeni glasnik RS“, broj 50/16), Odluke Senata Univerziteta u Beogradu o raspisivanju konkursa za upis studenata od 13. aprila 2016. godine, Univerzitet u Beogradu raspisuje objedinjeni 

Konkurs

za upis studenata na master akademske studije na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2016/2017. godini

 
Studijski program za koji se konkurs raspisuje: 

Erazmus Mundus zajedničke evropske master akademske studije iz astrofizike – Astromundus (120 ESPB) - zajednički studijski program Univerziteta u Beogradu sa Univerzitetima u Inzbruku, Padovi, Rimu i Getingenu.

 
Broj studenata:
40 samofinansirajućih studenata.
 
Uslovi za upis:

Na master akademske studije mogu se upisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije u najmanje trogodišnjem trajanju (180 ESPB) iz fizičkih, astrofizičkih, astronomskih ili matematičkih nauka, sa znanjem engleskog jezika (položen TOEFL, IELTS ili sličan test engleskog jezika).
Napomena: Zbog prirode programa i višestepenog izbornog procesa, konkurs za ovu školsku godinu je zatvoren 30. novembra 2015. Prijava na konkurs za školsku 2017/2018. godinu će biti otvorena tokom jeseni 2016. godine.
Prijava se podnosi na engleskom jeziku. Prilikom prijave, studenti prilažu prepis položenih ispita i ostvarenih ocena (studenti u trenutku prijave mogu i dalje pohađati osnovne akademske studije, ali moraju diplomirati najkasnije u avgustu školske godine kada program počinje), spisak predmeta i njihov kratak sadržaj, potvrdu o položenom testu engleskog jezika, motivaciono pismo i biografiju sa relevantnim (iz oblasti astronomije i astrofizike) vanškolskim aktivnostima i dva pisma preporuke. Prijava se vrši preko zvanične stranice programa, gde se nalaze i dodatne informacije o programu i procesu prijave.

 
Merila za rangiranje kandidata

Odabir i rangiranje studenta obavlja Selekcioni odbor programa sastavljen od predstavnika svih univerziteta koji učestvuju u programu. Rangiranje kandidata izvršiće se na osnovu uspeha i prosečne ocene na osnovnim studijama, relevantnih vanškolskih aktivnosti, motivacionog pisma i pisama preporuka, a po potrebi biće organizovani i razgovori sa potencijalnim kandidatima.

 

Visina školarine
Visina školarine za državljane programskih zemalja: 4.500 evra.
Visina školarine za državljane partnerskih zemalja: 9.000 evra.
 

Postoji ograničen broj studentskih stipendija koje obezbeđuje «Erasmus+ Joint Master Degree» program Evropske komisije. Više detalja o uslovima dobijanja i svim ostalim informacija vezano za studentske stipendije nalazi se na zvaničnoj stranici programa.

 

Erazmus mundus zajedničke master studije Astromundus

"Erasmus Mundus Joint European Master in Astrophysics ‐ AstroMundus " (EM - AM) je dvogodišnji (120 ESPB) zajednički studijski program master akademskih studija iz astronomije i astrofizike, prihvaćen i podržan od strane obrazovnog projekta Evropske komisije "Erazmus Mundus". Program se održava na 4 vodeća evropska univerziteta: Univerzitet u Inzbruku, Padovi, Rimu i Getingenu, i na Univerzitetu u Beogradu kao partneru iz Trećih zemalja. Koordinator programa je Univerzitet u Insbruku. Ovaj studijski program master akademskih studija je blisko povezan sa naučnim institucijama kao što su: Asiago opservatorija, Nacionalni institut iz Astrofizike – Opservatorija u Rimu, Astronomska opservatorija u Beogradu.

 

Program traje dve godine, tokom kojih će studenti zaraditi minimum 120 ESPB. Tokom prvog semestra studenti će pohađati kurseve na upisnom univerzitetu (Univerzitet u Insbruku). Drugi semestar se pohađa na drugom Univerzitetu po izboru samog studenta a ponuđeni su Univerzitet u Padovi i Rimu. Treći semestar studenti provode na jednoj od tri partnerske institucije u Rimu, Getingenu i Beogradu u zavisnosti od oblasti astrofizike koju student izabere za dalju specijalizaciju. Četvrti semestar je najviše posvećen izradi master rada (30 ESPB) što se može izvesti na bilo kojoj partnerskoj instituciji, sa mogućnošću zajedničkog rukovođenja od strane članova partnerskog Univerziteta.

 

Studenti koji uspešno ispune zahteve programa će ostvariti pravo na dobijanje Zajedničke master diplome (Joint Master Degree).

 

Studijski program master akademskih studija Astrofizika.

 

Članovi Programskog saveta doktorskih akademskih studija, oblast: Astrofizika.

 

Rukovodilac: dr Luka Popović,
Telefon: 011 2419 553
Elektronska pošta: lpopovic@aob.bg.ac.rs

 

Tehnički sekretar: doc. dr Anđelka Kovačević
Telefon:  011 2027 801
Elektronska pošta: andjelka@matf.bg.ac.rs

 

Odluka o usvajanju studijskog programa.

 

Više detalja o samom programu i kako se prijaviti možete naći na stranici AstroMundus i zvaničnom sajtu celog programa.

 

Lista angažovanih nastavnika za izvođenje nastave na studijskom programu Astromundus u školskoj 2013/2014. godini.

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više