Usled redovnog održavanja, sajt neće biti dostupan, u ponedeljak na utorak, večeras, u periodu od 00.00h do 00.15h. Vraćamo se vrlo brzo! Hvala na poseti!

Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

Tehnološko-metalurški fakultet

Beograd
Hemijsko inženjerstvo
Master studije
78000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija „Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija“.

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv master inženjer tehnologije.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe koji imaju 60 ESPB, mogu konkurisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB, a prema uslovima koje propisuje Fakultet. Na studijske programe koji koji imaju 120 ESPB, mogu konkurisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 180 ESPB, a prema uslovima koje propisuje Fakultet. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB. Potrebno je da su kandidati prethodno završili osnovne akademske studije u nekoj od sledećih oblasti: sve oblasti u polju tehničko-tehnoloških nauka, hemijske nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizikohemijske nauke, farmaceutske nauke i biološke nauke.

 

Moduli

  • Biohemijsko inženjerstvo
  • Prehrambena biotehnologija

 

Šta mogu da radim posle studija?

Modul biohemijsko inženjerstvo ima naglasak na inženjerskom znanju u cilju osposobljavanja studenata za planiranje, projektovanje i razvoj biotehnoloških procesa kao i prenošenje rezultata iz laboratorijskih na poluindustrijske i industrijske razmere. Ovi stručnjaci imaju mesto u dizajnu i razvoju novih biotehnoloških procesa sa malim količinama otpadnih materijala, građenih na principima integrativnih energetskih ušteda.

 

Modul prehrambena biotehnologija ima naglasak na stručnom znanju iz konkretnih biotehnoloških procesa u prehrambenoj industriji u cilju osposobljavanja stručnjaka za rad u prehrambenoj industriji koja koristi enzimske i mikrobiološke postupke u proizvodnji tradicionalnih proizvoda (pivo, vino, sirće, fermentisani mlečni proizvodi, fermentisana hrana, pekarski, stočni kvasac, alge, gljive i uopšte mikrobna biomasa, skrob i njegovi derivati i dr.), ali i razvoj novih savremenih biotehnoloških procesa u prehrambenoj industriji. Osnovni cilj ovog studijskog modula je obrazovanje istraživačkog i inženjerskog kadara koji je sposoban da samostalno ili u timu izvodi, vodi i kontroliše, optimizuje postojeće i razvija i dizajnira nove biotehnološke procese za dobijanje proizvoda prehrambene industrije.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nosi 5 ESPB. Studenti polažu 3 predmeta iz izbornog bloka 1, od kojih dva predmeta nose po 4 ESPB, a jedan predmet nosi 5 ESPB. Iz izbornog bloka 2, studenti biraju 3 predmeta od ukupno 9 izbornih predmeta, koji ukupno nose 12 ESPB. U drugom semestru studenti polažu studijsko istraživački rad, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Nastavni plan i program

Biohemijsko inženjerstvo

MAS Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija modul bihemijsko inženjerstvo - Tehnološko-metalurški fkaultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Prehrambena biotehnologijaMAS Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija modul prehrambena tehnologija - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više