Beograd
Biologija
Master studije
80000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Biološki fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Ekologija" (60 ESPB).

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv Master ekolog.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova, integrisane akademske studije, odnosno osnovne i master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova, od kojih najmanje 100 ESPB iz bioloških predmeta, odnosno lica koja su u prethodnom školovanju stekla akademski naziv diplomirani biolog i koja imaju ekvivalentno položeno najmanje 30 ESPB iz predmeta relevantih za dati studijski program (obavezni predmeti datog modula sa osnovnih akademskih studija Biologija na Biološkom fakultetu – Univerziteta u Beogradu), odnosno, za profesorske programe integralno znanje iz biologije ili ekologije. O vrednovanju pojedinačnih položenih predmeta kao bioloških, i predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program/modul, kao i o određivanju eventualnih dopunskih predmeta neophodnih za ostvarivanje ciljeva i ishoda na upisanom studijskom programu/modulu master akademskih studija, odlučuje upisna komisija Biološkog fakulteta. Kandidati su u obavezi da obave razgovor sa rukovodiocem studijskog programa/modula pre prijave na konkurs za upis. Vreme i mesto razgovora će biti objavljeni na sajtu Biološkog fakulteta.

 

Moduli

  • Ekologija
  • Zaštita životne sredine

 

Šta mogu da radim posle studija?

Po završetku studija, studenti stiču integrisano znanje neophodno za naučno-istraživački i stručni rad u nauci, privredi, industriji, poljoprivredi, šumarstvu, zaštiti prirode i drugim oblastima.

 

Struktura studijskog programa

Zajednička osnova studijskog programa: U prvom semestru studenti polažu 3 oabvezna predmeta, koji nose po 5 ESPB. Izborni modul 1 koji nosi 15 ESPB. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezna predmet koji nosi 5 ESPB. Izborni modul 2 koji nosi 10 ESPB. Studenti izrađuju master rad koji nosi 15 ESPB.

 

Ekologija: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 5 ESPB. Studenti imaju na raspolaganju 5 izbornih predmeta, od kojih 4 predmeta nose po 5 ESPB i jedan predmet nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti imaju na raspolaganju 4 izborna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB i 3 predmeta nose po 5 ESPB.

 

Zaštita životne sredine: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 5 ESPB. Studenti imaju na raspolaganju 10 izbornih predmeta, od kojih 7 predmeta nose po 5 ESPB i 3 predmeta nose po 6 ESPB. U drugom semestru studenti imaju na raspolaganju 6 izbornih predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, 4 predmeta nose po 5 ESPB i jedan predmet nosi 6 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Ekologija modul ekologija i modul zaštita životne sredine - Biološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više