Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Fakultet organizacionih nauka

Beograd
Organizacione nauke
Master studije
171000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili studijski program osnovnih akademskih studija i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova. Studijskim programom utvrđuju se uslovi upisa kao i odgovarajući programi osnovnih akademskih studija. U zavisnosti od oblasti akreditacije završenog programa osnovnih akademskih studija utvrđuje se mogućnost nastavka studija na određenom studijskom programu. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

 

Moduli

  • Tehnologije elektronskog poslovanja
  • Elektronsko poslovanje
  • Sajber kriminal
  • Upravljanje sistemima

 

Šta mogu da radim posle studija?

Primarni cilj ovog programa je da studentima pruži kvalitetna i relevantna znanja i sadržaje iz oblasti elektronskog poslovanja, primene savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju, upravljanja sistemima, sajber prava i na taj način osposobi studente da primenom stečenih kompetencija mogu da rešavaju konkretne probleme u poslovanju. Ciljevi su: osposobljavanje studenata za stručni i naučni rad u oblasti razvoja servisa i aplikacija elektronskog poslovanja; razvijanje znanja i sposobnosti za primenu savremenih tehnologija u različitim sferama ljudskog delovanja; omogućiti savladavanje osnovnih i naprednih principa, znanja, tehnika i metoda u projektima elektronskog poslovanja, sajber prava i oblasti upravljanja sistemima; podsticanje studenata na analitičko razmišljanje, kreativnost i inovativnost; projektovanja sistema elektronskog poslovanja; primene softverskih alata za implementaciju sistema elektronskog i internet poslovanja;pProjektovanje i razvoj naprednih aplikacija i servisa u internet okruženju; projektovanje i razvoj sistema elektronske trgovine, elektronskog bankarstva, elektronskog obrazovanja, elektronske uprave, CRM; internet tehnologije za integraciju informacija, tehnologije za interoperabilnost sistema; projektovanje i implementacija cloud computing infrastrukture elektronskog poslovanja; primena mobilnih tehnologija u poslovanju; razvoja servisa i aplikacija mobilnog poslovanja; internet inteligentnih uređaja (Internet of Things); razvoj aplikacija i servisa društvenog računarstva (social computing); upravljanje rizikom u razvoju informacionih sistema u distribuiranom okruženju; menadžment sistema elektronskog obrazovanja, upravljanje sistemima elektronske uprave i elektronskog bankarstva; upravljanja organizacionim sistemima; identifikacije potreba za obezbeđenjem sigurnosti informacionih sistema u internet okruženju; razumevanja pravnih sistema i procedura vezanih za elektronske dokaze i njihovu upotrebu u forenzičkim istragama; sprečavanja i suzbijanja različitih kategorija društveno opasnih krivičnih dela; poznavanja forenzičke obrade kriminalnog događaja i ulogom forenzičara.

 

Struktura studijskog programa

Studijski program master akademskih studija Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima obuhvata 5 ispita, stručnu praksu, pristupni rad i završni rad. Studijski program se sastoji iz četiri studijske grupe. U okviru svake studijske grupe postoji dva obavezna predmeta, a ostali predmeti su izborni i mogu se birati iz grupe izbornih predmeta izabrane studijske grupe.

 

Nastavni plan i program

Tehnologije elektronskog poslovanja

MAS Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima modul tehnologije elektronskog poslovanja - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni pplan i program

 

Elektronsko poslovanje

MAS Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima modul elektronsko poslovanje - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Sajber kriminal

MAS Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima modul sajber kriminal - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Upravljanje sistemimaMAS Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima modul upravljanje sistemima - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više