Energetika i procesna tehnika

Mašinski fakultet u Nišu

Niš
Mašinstvo
Master studije
45000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Studijski program master akademskih studija Energetika i procesna tehnika pripada polju tehničko-tehnoloških nauka i svrstava se u naučno-stručnu oblast Mašinsko inženjerstvo. Studijski program traje 1 godinu, odnosno 2 semestra i vredi 60 ESPB bodova.

 

Studijski program master akademskih studija Energetika i procesna tehnika sastavljen je iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje stručnog naziva master inženjer mašinstva – energetika i procesna tehnika. Ova titula odgovara tituli Master of Science (M.Sc.), koja se dobija na inostranim visokoškolskim ustanovama.

 

Studijski program master akademskih studija Energetika i procesna tehnika, na kome se upisuje maksimalno 24 studenta, sadrži 3 obavezna predmeta, obaveznu Stručnu praksu M, 4 izborna predmeta (koje student bira iz ponuđenih izbornih blokova) i Master rad.

 

Ukupno angažovanje studenata pri savladavanju master akademskih studija Energetika i procesna tehnika sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, drugi oblici aktivne nastave), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i stručne prakse.

 

Svrha studijskog programa master akademskih studija Energetika i procesna tehnika je, pre svega, sticanje interdisciplinarnih znanja studenata iz oblasti termotehnike, termoenergetike, procesne tehnike i hidroenergetike u cilju osposobljavanja za realizaciju operativnih, proizvodnih i razvojnih zadataka koji prevazilaze znanja usko usmerenih oblasti tehnike, kao i nadgradnja akademskih znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama.

 

Studijski program master akademskih studija Energetika i procesna tehnika obrazuje studente da se bave naučno-istraživačkim radom, projektovanjem, eksploatacijom i razvojem različitih aparata, uređaja, mašina i postrojenja u oblasti energetika i procesna tehnika.

 

Osnovni cilj studijskog programa master akademskih studija Energetika i procesna tehnika je upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim principima rada, metodama proračuna, projektovanja i eksploatacije savremenih postrojenja u oblasti: termoenergetike (procesi i postrojenja za transformaciju primarne toplotne energije u druge oblike energije, kogeneracija, termoelektrane, proučavanje i razvoj alternativnih izvora energije, racionalna potrošnja energije i dr.), hidroenergetike (projektovanje sistema uljne hidraulike i pneumatike, hidraulički i pneumatski transport, pumpe i pumpna postrojenja, male hidroelektrane i vetrogeneratori), termotehnike (prenos toplote i mase jedno i višefaznih strujanja, daljinsko grejanje, hlađenje, postrojenja i uređaji za klimatizaciju i provetravanje i dr.) i procesne tehnike (sistemi i uređaji za tehniku prečišćavanja, višefazna strujanja, upravljanje čvrstim otpadom i drugi uređaji procesne industrije).

 

Savladavanjem obaveznih predmeta studijskog programa master akademskih studija Energetika i procesna tehnika student stiče fundamentalna znanja iz sledećih oblasti: Termotehnika, Termoenergetika, Procesna tehnika i Hidroenergetika.

 

Savladavanjem izbornih predmeta studijskog programa master akademskih studija Energetika i procesna tehnika, student stiče osnovna i stručno-aplikativna znanja i veštine iz sledećih oblasti: Klimatizacija i provetravanje, Rashladni uređaji, Daljinsko grejanje, Kogeneracija, Termoelektrane, Tehnika prečišćavanja, Višefazna strujanja, Upravljanje čvrstim otpadom, Projektovanje sistema uljne hidraulike i pneumatike, Hidraulički i pneumatski transport, Pumpe i pumpna postrojenja, Male hidroelektrane i vetrogeneratori.

 

Nastavni plan

Energetika i procesna tehnika

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više