Kosovska Mitrovica
Fizika
Master studije
65100.00 RSD
2 semestra
Srpski
Cilj Master akademskih studija fizike je da obezbedi studentima sistematsko prošireno i produbljeno znanje naprednih principa savremene fizike, potrebne za uspešan rad u struci ili nastavak školovanja na doktorskim studijama.
 
Predviđeni ciljevi studijskog programa Master akademske studije fizike su:
 
  • kod studenata proširiti razumevanje ključnih fizičkih koncepata;
  • osposobiti studente da samostalno planiraju i izvode istraživanje u oblasti fizike i da kritički procene značaj dobijenih rezultata;
  • razviti kod studenata sposobnost da prilagođavaju i primenjuju metodologiju u rešavanju nepoznatih tipova praktičnih problema;
  • pripremiti studente za uspešan rad u struci ili za doktorske studije u oblasti fizičkih nauka.
Navedeni ciljevi se postižu kroz:
 
  • rad sa osnovnom aparaturom potrebnom za proučavanje različitih disciplina fizike;
  • upoznavanje sa osnovnim oblastima istraživačke fizike, njihovim ulogama i međusobnim odnosima, kao i osnovnim konceptima i metodama koje te oblasti izučavaju;
  • razvijanje sposobnosti shvatanja i formulisanja problema, modeliranje sistema sa ciljem rešavanja praktičnih problema;
  • razvijanje sposobnosti učenja i razvoja novih modela, tehnika i tehnologija;
  • podsticanje komunikativnosti i timskog rada.
  • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini je u okviru Strategije obezbeđenja kvaliteta definisao osnovne zadatke i ciljeve, sa kojima su ciljevi studijskog programa u potpunosti usklađeni.
 
Ciljevi studijskog programa usmereni su ka sticanju akademskih veština, razvoju kreativnih sposobnosti i postizanju stručnosti u oblasti fizike, saglasni su sa zahtevima vremena, sa zahtevima tržišta rada (znanja), i usaglašeni su sa osnovnim zadacima i ciljevima obrazovanja na Prirodno-matematičkom fakultetu.
 
Veća efikasnost procesa studiranja omogućena je činjenicom da su svi predmeti jednosemestralni i da je sistem napredovanja studenata dinamičan, tako da, u zavisnosti od predmeta, 30-70 % rezultata student stiče u predispitnim obavezama (računske i laboratorijske vežbe, studijske posete fizičkim laboratorijama i institutima, seminarski radovi, kolokvijumi, testovi, praktičan rad u nastavi i drugo).
 
Uloga studenata u postizanju ciljeva studijskog programa je višestruka. Organizacija kurikuluma omogućava da studenti samostalno kreiraju svoj obrazovni profil ne samo kroz biranje izbornih predmeta nego i kroz uključivanje u internu evaluaciju programa, kvaliteta nastavnika i nastavnog procesa, a time i u iniciranje promena u studijskm programu i metodama nastave.
 
 
 
 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više