Beograd
Geološke nauke
Master studije
98000.00 RSD
4 semestra
Srpski

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Geologija".

 

Program traje 2 godine i ima 120 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv master geolog.

 

Uslovi za upis

Studijskim programom master akademskih studija utvrđuju se programi osnovnih akademskih studija Rudarsko-geološkog fakulteta odgovarajući za nastavak studija na određenom studijskom programu. Uslov za upis na master akademske studije je ostvarenih 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Za kandidata koji ispunjava opšte uslove konkursa, a nije završio osnovne akademske studije po programima Rudarsko-geološkog fakulteta, može se odobriti upis na master akademske studije, uz polaganje dopunskih ispita. Pre upisa kandidat je dužan da fakultetu podnese dokaz da vlada engleskim jezikom ukoliko konkuriše za studijski program koji se izvodi na engleskom jeziku.

 

Moduli

 • Regionalna geologija
 • Paleontologija
 • Mineralogija i kristalografija
 • Petrologija i geohemija
 • Ekonomska geologija
 • Geologija nafte i gasa

 

Šta mogu da radim posle studija?

Studenti koji su uspešno završili ovaj studijski program su u stanju da u oblasti geologije:

 • razumeju i primene neophodna znanja i veštine iz geologije;
 • primene znanja iz fundamentalnih geoloških disciplina;
 • u potpunosti odgovore postojećim i novim naučnim i istraživačkim izazovima u oblasti istorijske i dinamičke geologije, mineralogije, paleontologije, petrologije, kristalografije, geohemije i ekonomske geologije;
 • uočavaju, formulišu i rešavaju naučne i praktične probleme;
 • rade samostalno ili u timu sastavljenom od stručnjaka različitih profila;
 • imaju profesionalnu i etičku odgovornost i razumeju uticaj iznetih podataka i zaključaka za dalji razvoj nauke;
 • unapređuju svoja znanja i praktičnu osposobljenost u skladu sa razvojem nauke tokom celog života.

 

Struktura studijskog programa

Regionalna geologija: U prvoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih 3 predmeta nose po 5 ESPB, a jedan predmet nosi 7 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 4 ESPB ili 5 ESPB, u zavisnosti od izabranog predmeta (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 3 ESPB (I semestar). Studenti izrađuju naučno istraživački rad koji nosi 2 ESPB (II semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih 2 predmeta nose po 5 ESPB, a jedan predmet nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (II semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 4, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (II semestar). U drugoj godini studenti polažu 5 obaveznih predmeta koji nose po 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 5, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad 1, koji nosi 14 ESPB i studijski istraživački rad 6, koji nosi 1 ESPB (IV semestar). Studenti brane diplomski rad koji nosi 15 ESPB (IV semestar).

 

Paleontologija: U prvoj godini studenti polažu 5 obaveznih predmeta koji nose po 4 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar). Studenti izrađuju naučno istraživački rad koji nosi 2 ESPB (II semestar). Studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih 3 predmeta nose po 4 ESPB, a jedan predmet nosi 6 ESPB (II semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (II semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 4, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (II semestar). U drugoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 2 ESPB, a 3 predmeta nose po 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 5, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 3 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 6, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 7, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 8, od ukupno 4 izborna predmeta koji nosi 5 ESPB (IV semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad 2, koji nosi 9 ESPB i studijski istraživački rad 6, koji nosi 1 ESPB (IV semestar). Studenti brane diplomski rad koji nosi 15 ESPB (IV semestar).

 

Mineralogija i kristalografija: U prvoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta, koji nose po 5 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar). Studenti izrađuju naučno istraživački rad koji nosi 2 ESPB (II semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta, od kojih 2 predmeta nose po 5 ESPB, a jedan predmet nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (II semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 4, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB (II semestar). U drugoj godini studenti polažu 2 obavezna predmeta koji nose po 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 5, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 6, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 7, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 8, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad 3, koji nosi 1 ESPB i studijski istraživački rad koji nosi 14 ESPB (IV semestar). Studenti brane diplomski rad koji nosi 15 ESPB (IV semestar).

 

Petrologija i geohemija: U prvoj godini studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 5 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar). Studenti izrađuju naučno istraživački rad koji nosi 2 ESPB (II semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta, od kojih 2 predmeta nose po 5 ESPB, a jedan predmet nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 4, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (II semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 5, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (II semestar). U drugoj godini studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 6, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 7, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 8, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad 4, koji nosi 14 ESPB i studijski istraživački rad 6, koji nosi 15 ESPB (IV semestar). Studenti brane diplomski rad koji nosi 1 ESPB (IV semestar).

 

Ekonomska geologija: U prvoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, 2 predmeta nose po 5 ESPB i jedan predmet nosi 6 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar). Studenti izrađuju naučno istraživački rad koji nosi 2 ESPB (II semestar). Studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih 3 predmeta nose po 5 ESPB i jedan predmet nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (II semestar). U drugoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, 2 predmeta nose po 5 ESPB i jedan predmet nosi 6 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 4, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 5, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti polažu 2 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, a drugi predmet nosi 6 ESPB (IV semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad 5, koji nosi 4 ESPB i studijski istraživački rad, koji nosi 1 ESPB (IV semestar). Studenti brane diplomski rad koji nosi 15 EPSB (IV semestar).

 

Geologija nafte i gasa: U prvoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih 3 predmeta nose po 5 ESPB, a jedan predmet nosi 2 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB ili 7 ESPB, u zavisnosti od izabranog predmeta (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB ili 6 ESPB, u zavisnosti od izabranog predmeta (I semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 3 ESPB (I semestar). Studenti izrađuju naučno istraživački rad koji nosi 2 ESPB (II semestar). Studenti polažu 6 obaveznih predmeta, od kojih jedan predmet nosi 3 ESPB, a 5 predmeta nose po 5 ESPB (II semestar). U drugoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, a 3 predmeta nose po 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 4, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 5, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti polažu 2 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, a drugi predmet nosi 5 ESPB (IV semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 6, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (IV semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad 6, koji nosi 1 ESPB (IV semestar). Studenti brane diplomski rad koji nosi 15 ESPB (IV semestar).

 

Nastavni plan i program

Regionalna geologija

MAS Geologija modul regionalna geologija - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Paleontologija

MAS Geologija modul paleontologija - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Mineralogija i kristalografija

MAS Geologija modul mineralogija i kristalografija - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Petrologija i geohemija

MAS Geologija modul petrologija i geohemija - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Ekonomska geologija

MAS Geologija modul ekonomska geologija - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Geologija nafte i gasaMAS Geologija modul geologija naffte i gasa - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više