Beograd
Geološke nauke
Master studije
98000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Geotehnika".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Studijskim programom master akademskih studija utvrđuju se programi osnovnih akademskih studija Rudarsko-geološkog fakulteta odgovarajući za nastavak studija na određenom studijskom programu. Uslov za upis na master akademske studije je ostvarenih 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Za kandidata koji ispunjava opšte uslove konkursa, a nije završio osnovne akademske studije po programima Rudarsko-geološkog fakulteta, može se odobriti upis na master akademske studije, uz polaganje dopunskih ispita. Pre upisa kandidat je dužan da fakultetu podnese dokaz da vlada engleskim jezikom ukoliko konkuriše za studijski program koji se izvodi na engleskom jeziku.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Studenti koji su završili ovaj studijski program, su u stanju da:

  • projektuju kompleksna geotehnička istraživanja;
  • vrše nadzor nad izvođenjem terenskih istraživanja i laboratorijskih ispitivanja;
  • analiziraju i interpretiraju rezultate izvedenih istraživanja i ispitivanja i rešavaju konkretne probleme na osnovu rezultata istih;
  • učestvuju u projektovanju, izvođenju i interpretaciji rezultata geotehničkog monitoringa;
  • učestvuju u izradi geotehničkih podloga (za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja i građenja objekata visokogradnje, podzemnih objekata, hidrotehničkih objekata, objekata saobraćajne i tehničke infrastrukture sa geotehničkim analizama uslova izgradnje objekata);
  • učestvuju u izradi geotehničkih podloga za potrebe sanacije savremenih geoloških procesa i pojava: klizišta, tecišta, odrona;
  • učestvuju u izradi geotehničkih podloga za potrebe eksploatacije ležišta geoloških građevinskih materijala;
  • učestvuju u izradi geotehničkih podloga za potrebe projektovanja i izvođenju meliorativnih radova u tlu i steni (injektiranje i drenažni sistemi);
  • izvode geotehnički nadzor i kontrolišu izvođenje geotehničkih radova;
  • učestvuju u izradi geotehničkih podloga za potrebe zaštite životne sredine, uključujući geotehničke podloge za potrebe izgradnje, sanacije i rekultivacije deponija otpada.

 

Struktura studijskog programa

prvom semestru studenti polažu 5 obaveznih predmeta, od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, a 4 predmeta nose po 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju naučno istraživački rad koji nosi 2 EPSB. Studenti polažu 2 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 2 ESPB, a drugi predmet nosi 5 ESPB. Studenti obavljaju stručnu praksu koja nosi 2 ESPB. Studenti brane diplomski rad koji nosi 20 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Geotehnika - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više