Usled redovnog održavanja, sajt neće biti dostupan, u ponedeljak na utorak, večeras, u periodu od 00.00h do 00.15h. Vraćamo se vrlo brzo! Hvala na poseti!

Hemijsko inženjerstvo

Tehnološko-metalurški fakultet

Beograd
Farmacija
Master studije
78000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija „Hemijsko inženjerstvo“.

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe koji imaju 60 ESPB, mogu konkurisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB, a prema uslovima koje propisuje Fakultet. Na studijske programe koji koji imaju 120 bodova, mogu konkurisati kandidati koji su prethodno

ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 180 ESPB, a prema uslovima koje propisuje Fakultet. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB. Potrebno je da su kandidati prethodno završili osnovne akademske studije u nekoj od sledećih oblasti: sve oblasti u polju tehničko-tehnoloških nauka, hemijske nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizikohemijske nauke, farmaceutske nauke i biološke nauke.

 

Moduli

  • Hemijsko procesno inženjerstvo
  • Organska hemijska tehnologija
  • Polimerno inženjerstvo
  • Farmaceutsko inženjerstvo
  • Neorganska hemijska tehnologija
  • Kontrola kvaliteta
  • Elektrohemisjko inženjerstvo

 

Šta mogu da radim posle studija?

Svrha ovog studijskog programa je da obrazuje savremenog hemijskog inženjera koji je spreman da preuzme rukovodeću ulogu u industriji, ali i u društvu, podižući kvalitet života i sprovodeći principe održivog razvoja, kao i da koncipira i razvija nove procese i proizvode.

 

Struktura studijskog programa

Hemijsko procesno inženjerstvo: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nosi 5 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB. Iz izbornog bloka 2, studenti biraju jedan izborni predmet od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nosi 4 ESPB. Studenti biraju jedan izborni predmet na studijskom programu od ukupno 9 izbornih predmeta, koji nosi 16 ESPB. U drugom semestru studenti polažu studijsko istraživački rad, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Organska hemijska tehnologija: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nosi 5 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB. Iz izbornog bloka 2, studenti biraju jedan izborni predmet od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nosi 4 ESPB. Studenti biraju jedan izborni predmet na studijskom programu od ukupno 9 izbornih predmeta, koji nosi 16 ESPB. U drugom semestru studenti polažu studijsko istraživački rad, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Polimerno inženjerstvo: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nosi 5 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB. Iz izbornog bloka 2, studenti biraju jedan izborni predmet od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nosi 4 ESPB. Studenti biraju jedan izborni predmet na studijskom programu od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nosi 16 ESPB. U drugom semestru studenti polažu studijsko istraživački rad, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Farmaceutsko inženjerstvo: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nosi 5 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB. Iz izbornog bloka 2, studenti biraju jedan izborni predmet od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nosi 4 ESPB. Studenti biraju jedan izborni predmet na studijskom programu, od ukupno 10 izbornih predmeta, koji nosi 16 ESPB. U drugom semestru studenti polažu studijsko istraživački rad, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Neorganska hemijska tehnologija: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nosi 5 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB. Iz izbornog bloka 2, studenti biraju jedan izborni predmet od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nosi 4 ESPB. Studenti biraju jedan izborni predmet na studijskom programu, od ukupno 11 izbornih predmeta, koji nosi 16 ESPB. U drugom semestru studenti polažu studijsko istraživački rad, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Kontrola kvaliteta: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nosi 5 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB. Iz izbornog bloka 2, studenti biraju jedan izborni predmet od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nosi 4 ESPB. Studenti biraju jedan izborni predmet na studijskom programu, od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nosi 16 ESPB. U drugom semestru studenti polažu studijsko istraživački rad, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Elektrohemijsko inženjerstvo: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nosi 5 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB. Iz izbornog bloka 2, studenti biraju jedan izborni predmet od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nosi 4 ESPB. Studenti biraju jedan izborni predmet na studijskom programu, od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nosi 16 ESPB. U drugom semestru studenti polažu studijsko istraživački rad, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Nastavni plan i program

Hemijsko procesno inženjerstvo

MAS Hemijsko inženjerstvo modul procesno hemijsko inženjerstvo - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Organska hemijska tehnologija

MAS Hemijsko inženjerstvo modul organska hemijska tehnologija - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Polimerno inženjerstvo

MAS Hemijsko inženjerstvo modul polimerno inženjerstvo - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Farmaceutsko inženjerstvo

MAS Hemijsko inženjerstvo modul farmaceutsko inženjerstvo - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Neorganska hemijska tehnologija

MAS Hemijsko inženjerstvo modul neorganska hemijska tehnologija - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Kontrola kvaliteta

MAS Hemijsko inženjerstvo modul kontrola kvaliteta - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Elektrohemisjko inženjerstvo

MAS Hemijsko inženjerstvo modul elektrohemijsko inženjerstvo - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više