Beograd
Matematika
Master studije
174000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Matematički fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Informatika".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv Master informatičar.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu master akademskih studija mogu se upisati lica koja su ostvarila 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama i lica sa stečenim visokim obrazovanjem po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, a ispunjavaju ostale posebne uslove. Takođe, mogu se upisati i kandidati koji su završili osnovne i master studije u ukupnom obimu od najmanje 300 ESPB ili integrisane studije obima najmanje 300 ESPB. Kandidati za upis na master studije polažu prijemni ispit, koji nosi 20 bodova. Prijemni ispit je kvalifikacioni – kandidat koji na prijemnom ispitu osvoji manje od 10 bodova ne može da se upiše. Oblast i sadržaj prijemnog ispita zavise od studijskog programa i modula za koji kandidat konkuriše. Kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove rangiraju se, za svaki studijski program posebno, prema ukupnom broju bodova, koji se računa na osnovu prosečne ocene na osnovnim studijama, dužine studiranja i rezultata prijemnog ispita.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti biraju tri predmeta, od ukupno 13 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti polažu metodologiju naučnog i stručnog rada i stručnu praksu, koji nose po 3 ESPB. U drugom semestru studenti biraju dva predmeta od ukupno 10 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti polažu stuidijsko istraživački rad, koji nosi 2 ESPB i master rad, koji nosi 12 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Informatika - Matematički fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više