Inženjerstvo materijala

Tehnološko-metalurški fakultet

Beograd
Mašinstvo
Master studije
78000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija „Inženjerstvo materijala“.

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv master inženjer tehnologije.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe koji imaju 60 ESPB, mogu konkurisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB, a prema uslovima koje propisuje Fakultet. Na studijske programe koji koji imaju 120 ESPB, mogu konkurisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 180 ESPB, a prema uslovima koje propisuje Fakultet. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB. Potrebno je da su kandidati prethodno završili osnovne akademske studije u nekoj od sledećih oblasti: sve oblasti u polju tehničko-tehnoloških nauka, hemijske nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizikohemijske nauke, farmaceutske nauke i biološke nauke.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Svrha studijskog programa je da školuje master inženjera tehnologije sposobnog da rukovodi proizvodnim procesom u industriji i da se uspešno nosi sa svim aspektima proizvodnje u svim situacijama koje mogu nastupiti u toku proizvodnje. Takođe je neopohodno da poseduje odlično poznavanje ponašanja materijala, kao i njihove interakcije sa okolinom tokom upotrebe. Ovaj master inženjer je odlično upoznat sa ekološkim aspektima materijala, posebno u domenu njihove degradacije i uticaj na okolinu tih proizvoda. Osim toga cilj je da master inženjerstva tehnologije može da prepozna i predvidi procese koji se u materijalima odvijaju i na taj način preduzme odgovarajuće mere da bi ti procesi mogli da se modifikuju i prilagode potrebama proizvodnje i primene.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nosi 5 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz predmeta osnovnih nauka 1, od ukupno 3 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB. Iz predmeta osnovnih nauka 2, studenti biraju jedan izborni predmet od ukupno 6 izbornih predmeta, koji nosi 4 ESPB. Iz izbornog bloka od ukupno 39 predmeta, studenti biraju 16 ESPB iz grupe vezanih predmeta, od kojih predmeti nose po 4 ESPB i 5 ESPB. U drugom semestru studenti polažu studijsko istraživački rad, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Inženjerstvo materijala - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više