Inženjerstvo nafte i gasa na srpskom i engleskom jeziku

Rudarsko-geološki fakultet

Beograd
Geološke nauke
Master studije
98000.00 RSD
0 semestar
Srpski, Engleski

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Inženjerstvo nafte i gasa".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv master inženjer rudarstva.

 

Školarina za studijski program "Inženjesrtvo nafte i gasa na engleskom jeziku" iznosi 195.000 RSD.

 

Uslovi za upis

Studijskim programom master akademskih studija utvrđuju se programi osnovnih akademskih studija Rudarsko-geološkog fakulteta odgovarajući za nastavak studija na određenom studijskom programu. Uslov za upis na master akademske studije je ostvarenih 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Za kandidata koji ispunjava opšte uslove konkursa, a nije završio osnovne akademske studije po programima Rudarsko-geološkog fakulteta, može se odobriti upis na master akademske studije, uz polaganje dopunskih ispita. Pre upisa kandidat je dužan da fakultetu podnese dokaz da vlada engleskim jezikom ukoliko konkuriše za studijski program koji se izvodi na engleskom jeziku.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Studenti koji su uspešno završili ovaj studijski program, su u stanju da u oblasti inženjerstva nafte i gasa:

  • primene stečena znanja iz inženjerstva nafte i gasa;
  • primene znanja iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, opštih inženjerskih disciplina i specifičnih geoloških disciplina;
  • razumeju, definišu i rešavaju inženjerske probleme;
  • imaju sveobuhvatan pristup proučavanju kompleksnih problema procesa eksploatacije nafte i prirodnog gasa;
  • koriste savremene metode, tehnike i programske alate u inženjerskoj praksi;
  • rade samostalno ili u multidisciplinarnom timu i efikasno komuniciraju;
  • rade na različitim poslovima vezanim za naftnu i gasnu privredu;
  • poseduju profesionalnu i etičku odgovornost inženjera za eksploataciju tečnih i gasovitih ležišta mineralnih sirovina;
  • razumeju uticaj inženjerskih rešenja na društvo i životnu sredinu konceptom održivog razvoja;
  • prate tehnološki razvoj inženjerstva nafte i gasa i srodnih inženjerskih disciplina.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti polažu 2 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad i stiču 4 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 8 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Inženjerstvo nafte i gasa - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više