Inženjerstvo tretmana i zaštita voda

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Novi Sad
Inženjerstvo
Master studije
na upit
4 semestra
Srpski

Fakultet Tehničkih nauka je u saradnji sa Univerzitetom u Firenci (Universita degli studi Firenze – Scuola di Ingegneria) i Univerzitetom u Skoplju (Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Interdisciplinarne studije za Inženjerstvo životne sredine i resursa) u sklopu Tempus DEREL projekta akreditovao studijski program “Inženjerstvo tretmana i zaštite voda”.

 

Ko može da upiše?

Pravo upisa na interdisciplinarni studijski program imaju studenti koji su završili osnovne akademske studije koje traju 3 godine i pri tome su ostvarili minimum 180 ESPB ili studije koje traju četiri godine i nose 240 ESPB, na sledećim studijskim programima osnovnih akademskih studija:

 • Inženjerstvo zaštite životne sredine,
 • Građevinarstvo – hidrotehnika,
 • Tehnološke nauke,
 • Biologija i ekologija,
 • Hemija, biohemija i zaštita životne sredine,
 • Uređenje i zaštita voda,
 • Uređenje, korišćenje i zaštita voda.

U prvom semestru master studija se definišu izborni predmeti da bi se obezbedio potreban nivo znanja svih studenata iz različitih oblasti, koji je preduslov za usvajanje novih znanja na stručnim predmetima iz oblasti tretmana i zaštite voda. 

 

Pogledajte nastavni plan i raspored predmeta po semestrima i godinama studija.

 

Šta je potrebno za prijavu na konkurs?

 • Prijavni list (dobija se na dan prijavljivanja na Fakultetu)
 • Uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
 • Uverenje o položenim ispitima 
 • Diploma i dodatak diplomi završenih osnovnih akademskih studija
 • Nastavni plan i program završenih osnovnih akademskih studija
 • Izvod iz matične knjige rođenih bez obzira na datum izdavanja 

 

Rokovi za prijavu kandidata i ostale informacije mogu se pratiti na http://www.ftn.uns.ac.rs/upis ili se mogu slati pitanja vezana za program i prijavu na e-mail: srdjana_kolakovic@uns.ac.rs

 

Kompetencije nakon završetka studijskog programa

Master inženjeri tretmana i zaštite voda shodno svojim stečenim znanjem mogu da učestvuju u projektovanju i upravljanju:

 • tretmana vode za piće,
 • tretmana komunalnih otpadnih voda,
 • tretmana industrijskih otpadnih voda,
 • tretmana procednih voda sa deponija otpada,
 • zaštite podzemnih voda,
 • zaštite površinskih voda,
 • upravljanja čvrstim otpadom,
 • izradom studija procene uticaja na životnu sredinu,
 • procenama rizika od zagađivanja vodnih tokova i podzemnih voda,
 • studijama zaštite izvorišta vodosnabdevanja,
 • i mnogim dugim aktivnostima.

 

Potreba za školovanjem inženjera tretmana i zaštite voda

Veći deo stanovništva Vojvodine koristi za piće podzemnu vodu duboke izdani, po pravilu bez prečišćavanja, i snabdeva se vodom koja ne zadovoljava osnovne kriterijume koji su predviđeni našim propisima. 

 

Od ukupno zahvaćene podzemne vode na teritoriji Vojvodine, oko jedna trećina se podvrgava tretmanu na postrojenjima za pripremu vode za piće, u tzv."fabrikama vode". To znači da oko 66% stanovnika Vojvodine (1,35 miliona stanovnika) koristi vodu koja ne zadovoljava normative Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

 

Na kanalizacione sisteme priključeno je oko 33% od ukupnog broja stanovnika APV a na postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda priključeno je svega 25% stanovnika, od kojih su 15% postrojenja u funkciji. Ovo ukazuje da preko 1,7 miliona stanovnika APV ispušta svoje otpadne vode direktno u zemlju ili u vodotoke bez ikakvog tretmana. Kad se ovome dodaju neprečišćene otpadne vode iz industrije situacija je poražavajuća. 

 

Shodno navedenim podacima samo u APV, koja čini oko 25% stanovništva Republike Srbije, će se u ove projekte u narednih desetak godina morati uložiti oko 1,5 milijardi €. Odnosno, na nivou cele RS oko 5-6 milijardi €. 

 

Kada se ovome dodaju i aktivnosti na poboljšanju kvaliteteta vode u vodotocima koji su zbog permanentnog zagađivanja u lošem ekološkom statusu, na nivo “dobrog” stanja kako to zahtevaju WFD evropske zajednice (2000/60/EC), stručnjaci iz ove oblasti procenjuju da će se u narednom periodu za problematiku voda morati obezbediti preko 10 milijardi €.

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više