Inženjerstvo zaštite na radu

Fakultet zaštite na radu u Nišu

Niš
Zaštita na radu
Master studije
72000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet zaštite na radu u Nišu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Inženjerstvo zaštite na radu" (60ESPB).

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa master akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu proističu iz osnovnih zadataka i ciljeva Fakulteta zaštite na radu u Nišu kao naučno-obrazovne institucije i svrhe studijskog programa.

 

Osnovni cilj studijskog programa jeste osposobljavanje studenata za primenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti inženjerstva zaštite na radu i rešavanje
problema bezbednosti i zdravlja na radu u organizacijama.


Posebni ciljevi studijskog programa su sticanje znanja i veština:

 • za analizu i ocenu profesionalnog rizika;
 • za razvoj sistema zaštite na radu u tehnološkim procesima;
 • za kontrolu buke i vibracija;
 • za procenu uticaja elektromagnetnog zračenja na čoveka i primenu mera zaštite;
 • za zaštitu od statičkog elektriciteta i atmosferskog pražnjenja;
 • za primenu ergonomske metodologije i realizaciju praktičnih ergonomskih rešenja;
 • za upravljanje projektima i primenu principa projektnog upravljanja u preventivnom inženjerstvu;
 • za sistemsko i sveobuhvatno sagledavanje mogućnosti za dosezanje ciljeva održivosti kroz prizmu industrijskih sistema;
 • za upravljanje zaštitom na radu;
 • za izradu normativnih akata iz oblasti zaštite na radu;
 • za primenu informacionih sistema u zaštiti na radu;
 • za identifikaciju i analizu opasnog delovanja električne energije na čoveka i primenu mera zaštite od opasnog dejstva električne energije;
 • za zaštitu zdravlja na radnom mestu, razumevanje uticaja radnog opterećanja, uslova rada i okruženja na zdravlje ljudi;
 • za sticanje znanja o osnovnim karakteristikama sistemskog inženjerstva i o modelima i metodima odlučivanja i ocene efektivnosti;
 • za kritičko sagledavanje aktuelnih problema bezbednosti i zdravlja na radu i osobenosti njihovog istraživanja i rešavanja;
 • za inovacione aktivnosti i timski rad;
 • za upravljanje i razvoj ljudskih resursa u sistemu bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;
 • za permanentno obrazovanje i razvoj sistema znanja u oblasti zaštite na radu.

 

Ishod procesa učenja

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu studenti stiču kompetencije da vrše procenu profesionalnog  rizika, da vrše izradu normativnih akata, planova i ekspertizu nezgoda, povreda i udesa, kao i nadzor u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja.

 

Po završetku studijskog programa studenti stiču opšte sposobnosti:

 • za uočavanje i analizu problema u radnoj sredini i predviđanje rešenja i posledica;
 • za ovladavanje postupcima, procesima i metodima identifikacije rizika;
 • za praćenje razvoja tehnologije i unapređivanje svojih znanja;
 • za razvoj sposobnosti i veština komunikacija sa neposrednim i širim okruženjem;
 • za rad u multidisciplinarnom timu;
 • za razvoj profesionalne etike i stručne odgovornosti.

 

Način izvođenja studija

Studije traju jednu školsku godinu koja se deli na dva semestra, od kojih svaki traje 15 nastavnih nedelja. Studije se izvode prema Planu izvođenja nastave, koji za svaku školsku godinu donosi Nastavno-naučno veće Fakulteta. Ukupno angažovanje studenta tokom studija iznosi 60 ESPB bodova.

 

Nastavni plan

Inženjerstvo zaštite na radu

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više