Inženjerstvo zaštite od požara

Fakultet zaštite na radu u Nišu

Niš
Zaštita na radu
Master studije
72000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet zaštite na radu u Nišu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Inženjerstvo zaštite od požara".

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa master akademskih studija Inženjerstvo zaštite od požara proističu iz osnovnih zadataka i ciljeva Fakulteta zaštite na radu u Nišu
kao naučno-obrazovne institucije i svrhe studijskog programa.

 

Osnovni cilj studijskog programa jeste postizanje kompetencija i akademskih znanja i veština iz oblasti inženjerstva zaštite od požara i primena naučnih i
stručnih dostignuća u cilju rešavanja problema zaštite od požara, odnosno za upravljanje i razvoj savremenih sistema zaštite od požara.

 

Posebni ciljevi programa jesu sticanja opštih i posebnih teorijskih znanja i praktičnih veština:
za identifikaciju opasnosti i rizika od požara u radnoj sredini;
za analizu tehnoloških procesa sa aspekta primene mera zaštite od požara i eksplozija;
za inženjerske proračune procesa sagorevanja koje se odnose na stehiometrijske i termodinamičke probleme;
za identifikaciju i analizu opasnosti i zaštitu od požara i eksplozija izazvanih dejstvom električne energije;
za projektovanje i održavanje sistema za dojavu i gašenje požara;
za organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite od požara;
za organizovanje i rukovođenje intervencijama, spašavanjem, evakuacijom i sanacijom požara i eksplozija;
za ekspertizu požara i eksplozija;
za upravljanje projektima i primenu principa projektnog upravljanja u oblasti upravljanja zaštitom od požara;
za razvoj i primenu metodologija, metoda, alata i procedura u upravljanju sistemom zaštite od požara i eksplozija;
za primenu informacionih tehnologija u inženjerstvu zaštite od požara;
za upravljanje i razvoj ljudskih resursa u sistemu zaštite od požara;
za kritičko sagledavanje aktuelnih problema zaštite od požara i osobenosti njihovog istraživanja i rešavanja;
za inovativne pristupe i timski rad;
za permanentno obrazovanje i razvoj sistema znanja u oblasti zaštite od požara.

 

Definisani opšti i posebni ciljevi ukazuju na dve osnovne intencije studijskog programa – osposobljavanje za neposredno uključivanje u rad na poslovima zaštite
od požara i uključivanje na doktorske studije Fakulteta zaštite na radu u Nišu i druge visokoškolske ustanove iz istih ili srodnih oblasti studija.

 

Ishod procesa učenja

Savladavanje studijskog programa master akademskih studija Inženjerstvo zaštite od požara obezbeđuje opšte sposobnosti:

  • za analizu problema u radnoj sredini;
  • za predviđanje rešenja i posledica;
  • za ovladavanje metodima, postupcima i procesima identifikacije rizika;
  • za razvoj kritičkog mišljenja i pristupa;
  • za primenu znanja u praksi;
  • za razvoj sposobnosti i veština komunikacije sa neposrednim i širim okruženjem;
  • za razvoj profesionalne etike.

 

Način izvođenja studija

Studije traju jednu školsku godinu, koja se deli na dva semestra, od kojih svaki traje po 15 nastavnih nedelja. Studije se izvode prema Planu izvođenja nastave, koji za svaku školsku godinu donosi Nastavno-naučno veće Fakulteta. Ukupno angažovanje studenta tokom studija iznosi 60 ESPB bodova.

 

Nastavni plan

Inženjerstvo zaštite od požara

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više