Inženjerstvo zaštite životne sredine

Rudarsko-geološki fakultet

Beograd
Ekologija
Master studije
98000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Inženjerstvo zaštite životne sredine".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv master inženjer zaštite životne sredine.

 

Uslovi za upis

Studijskim programom master akademskih studija utvrđuju se programi osnovnih akademskih studija Rudarsko-geološkog fakulteta odgovarajući za nastavak studija na određenom studijskom programu. Uslov za upis na master akademske studije je ostvarenih 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Za kandidata koji ispunjava opšte uslove konkursa, a nije završio osnovne akademske studije po programima Rudarsko-geološkog fakulteta, može se odobriti upis na master akademske studije, uz polaganje dopunskih ispita. Pre upisa kandidat je dužan da fakultetu podnese dokaz da vlada engleskim jezikom ukoliko konkuriše za studijski program koji se izvodi na engleskom jeziku.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Očekivane stručne, odnosno predmetno-specifične kompetencije koje stiču studenti master akademskih studija su:

  • temeljno i detaljno poznavanje odabrane oblasti iz zaštite životne, koja se neposredno naslanja na opšta inženjerska znanja stečena u prvom stepenu studija - razvijena sposobnost za analizu i sintezu u rešavanju opštih i specifičnih problema zaštite životne sredine (između ostalih, upravljanje otpadom, projektovanje i izvođenju radova rekultivacije, recikliranje industrijskog otpada, prečišćavanje otpadnih voda, projektovanje sistema zaštite vazduha, zaštite od buke);
  • sposobnost rešavanja konkretnih i složenih problema iz odabrane oblasti uz upotrebu savremenih naučnih metoda i postupaka i uz multidisciplinaran i interdisciplinaran pristup - samostalnost u procesu predlaganja rešenja i predviđanja posledica;
  • razvijen osećaj za kontinuirano praćenje i primenu novina u struci - lakoća ovladavanja metodama i postupcima koji se koriste u procesu istraživanja;
  • sposobnosti neophodne za razvoj karijere – nezavisnost u radu i sposobnost direktne primene teorijskog znanja u praksi, timski rad, lakoća komunikacije sa ekspertima i neekspertima u multi i interdisciplinarnim timovima;
  • sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajuće oblasti - kompjutersko rešavanje numeričkih problema i numeričko modelovanje različitih procesa;
  • etička posvećenost i briga o kvalitetu, kao i želju za uspehom;
  • sposobnost za samostalno formulisanje dokaza radi potvrđivanja postavljenih hipoteza, primene znanja za razumevanje kompleksnih industrijskih sistema u različitim kontekstima i u različitoj razmeri;
  • sposobnost za korišćenje savremene literature, modernih sredstava za komunikaciju i svih mogućnosti za kontinuiran razvoj karijere;
  • osposobljenost za dalje akademsko obrazovanje na doktorskim studijama.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad i stiču 4 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 8 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Inženjerstvo zaštite životne sredine - Rudarsko-geološki fkaultet - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više