Niš
Odnosi sa javnošću (PR)
Master studije
79000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Master akademske studije komunikologije koncipirane su kao originalan pristup obrazovanju budućih komunikologa angažovanim na javnomnjenskim procesima, multimedijalnim zadacima, poslovima portparola ili zaposlenim u odeljenjima za javno komuniciranje, istraživačima medija i srodnim poslovima.

 

Osnovni cilj je osposobiti kandidate da kvalifikovano i kompetentno odgovore na nove, složene i redefinisane zahteve komunikološko-kulturoloških institucija, ustanova i medija, PR-agencija, službi za odnose sa javnošću, istraživača javnosti, primereno evropskom okruženju i procesima munjevitih društvenih promena.

 

Ciljevi studijskog programa

Studijski program je teorijsko-stručni nastavak osnovnih studija na Filozofskom fakultetu,Departmanu za novinarstvo, usmeren ka kvalitetnijem razumevanju i usavršavanju brojnih vidova komunikacione prakse, u oblasti političkog, kulturnog, umetničkog i javnog komuniciranja. S obzirom da prostori komunikologije zauzimaju široko polje čovekovog duha i kreativnosti, različitim pristupima i metodama istraživanja, studenti se edukuju brojnim formama stvaralaštva, kategorijama društvenih vrednosti i ideja. Strateški se usavršavaju akademske veštine i bogate kreativne sposobnosti, tako da nastaje lepeza sličnih, takođe, važnih ciljeva:

  • da društvu u promenama ponudi aktuelno teorijsko znanje o javnom komuniciranju, medijima i odnosima s javnošću;
  • da, spajajući tradicionalne i savremene forme komunikacije, upotrebom aktuelnih tehnoloških alatki i metodoloških pristupa, kreira nove komunikacione modele;
  • dublje i temeljnije razumevanje novinarskih pojava i njihove društvene povezanosti, kroz izučavanje komunikacionih mehanizama koji omogućavaju funkcionisanje društva;
  • upravljanje žurnalističkim procesima u duhu tržišnog modela, sa razvijenim smislom kreativnog i kritičkog nastupa, ali i očuvanja ideja opšteg dobra;
  • da, razvijajući kritičku vrednosnu misao, ponudi specifičnu teorijsku edukaciju, usaglašenu sa dominantnim evropskim i svetskim strujanjima, primerenim građanskom, multikulturalnom društvu;
  • upravljanje novinarskim procesima i promenama u lokalnom i nacionalnom okruženju, u duhu savremenih teorijsko-metodoloških znanja;
  • kombinovanje teorije i prakse, uz praktičnu osposobljenost kritičke analize problema iz oblasti javnog komuniciranja, medija i žurnalizma;
  • praktična primena stečenih teorijsko-metodoloških saznanja.

 

Uslovi za upis na studijski grogram

Kandidat, prilikom upisa na Master akademske studije komunikologije može ostvariti do 60 bodova:

  1. Uspeh na osnovnim akademskim studijama: najviše 55 bodova,
  2. Usaglašenost programa osnovnih akademskim studija koje je kandidat završio i programa master akademskih studija komunikologije: najviše 5 bodova

 

Nastavni plan

Komunikologija

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više