Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd
Filologija
Master studije
195000.00 RSD
4 semestra
Srpski

Filološki fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenje".

 

Program traje dve godine i ima 120 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Za upis na master akademske studije Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenje mogu konkurisati lica koja su završila osnovne akademske studije Filološkog ili drugog srodnog fakulteta sa stečenih najmanje 180 ESPB i lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Rangiranje se vrši na osnovu prosečne ocene, ukupne dužine studiranja na prethodnom nivou studija i rezultatima postignutim na prijemnom ispitu.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Studijski program program „Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenje“, u kojem su objedinjene delatnosti visokog obrazovanja, naučnoistraživačka i stručna delatnost, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, ima svrhu da osposobi studenta za prepoznatljive, društveno opravdane i korisne profesije i zanimanja koja su od opšte i fundamentalne važnosti za društveni razvoj. Realizacija ovog programa treba da obezbedi sticanje kompetencija za profesije koje su neophodne u:

  • svim delatnostima u javnom i privatnom sektoru u kojima se ukazuje potreba za prevodiocima engleskog/nemačkog/francuskog jezika;
  • u svim drugim delatnostima u javnom i privatnom sektoru u kojima se ukazuje potreba za temeljnim poznavanjem engleskog/nemačkog/francuskogjezika i prevodilačkih veština.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu 5 obaveznih predmeta, od kojih 3 predmeta nose po 3 ESPB, jedan predmet nosi 6 ESPB i jedan predmet nosi 9 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 12 izbornih predmeta, koji nosi 3 EPSB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 3 ESPB. U drugom semestru studenti polažu 6 obaveznih predmeta, od kojih 4 predmeta nose po 3 ESPB, jedan predmet nosi 6 ESPB i jedan predmet nosi 9 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 12 izbornih predmeta, koji nosi 3 ESPB. U trećem semestru studenti polažu 2 obavezna predmeta kojii nose po 3 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 9 ESPB. U četvrtom semestru studenti biraju jedan predmet od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB. Studenti pohađaju stručnu praksu koja nosi 5 ESPB i brane završni rad koji nosi 10 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenje - Filološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više