Usled redovnog održavanja, sajt neće biti dostupan, u ponedeljak na utorak, večeras, u periodu od 00.00h do 00.15h. Vraćamo se vrlo brzo! Hvala na poseti!

Kvantitativna ekonomija

Ekonomski fakultet u Subotici

Subotica
Opšta ekonomija
Master studije
102000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Studijski program diplomskih akademskih studija Kvantitativna ekonomija

Svrha studijskog programa

Svrha diplomskog studijskog programa kvantitativna ekonomija je obrazovanje diplomiranih ekonomista u oblasti kvantitativne ekonomije, u skladu s potrebama privrede, odnosno društva. Ekonomski fakultet u Subotici je postavio ciljeve svog delovanja u svrhu pripremanja univerzitetski kvalifikovanih diplomiranih ekonomista, koji će biti osposobljeni za lidere u organizacijama da svojom individualnošću u timskom radu, snagom akumulisanog teorijskog i praktičnog znanja uz senzitivnost i razumevanje bližeg i šireg okruženja, daju signifikantan i trajan doprinos razvoju savremenog društva. Današnje okruženje zahteva takve stručnjake u oblasti ekonomije, koji su sposobni da, koristeći informatička sredstva, upravljaju ekonomskim tokovima uz primenu savremenih kvantitativnih metoda i modela, a za to ih osposobljava ovaj studijski program, pružajući im neophodne kompetentnost za samostalno donošenje taktičkih i strateških ekonomskih odluka.

Diplomski studijski program je koncipiran tako da prati savremene svetske tokove i stanje struke u odgovarajućem obrazovno-naučnom polju i usklađen je sa programima renomiranih inostranih visokoškolskih ustanova u inostranstvu, a pre svega sa evropskim visokoškolskim ustanovama. Iz navedenog proizilazi da je studijski program takođe lako uporediv sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Pokretljivost studenata ovog smera studija je moguća horizontalno i vertikalno. Horizontalna pokretljivost se ogleda kroz mogućnost prelaska na diplomske akademske studije ekonomije bilo gde u Srbiji ili u Evropi, dok se vertikalna pokretljivost ogleda u mogućnosti upisa na doktorske studije ekonomije u skladu sa pravilima studija.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa obrazovanja diplomiranog ekonomiste koji se specijalizuju u oblasti kvantitativne ekonomije je obezbeđenje odgovarajućih kompetencija i akademskih znanja s jedne strane u oblasti ekonomskih nauka, i, s druge u oblasti kvantitativnih metoda neophodnih za pripremu donošenja ekonomskih odluka na različitim nivoima procesa odlučivanja. Ciljevi studijskog programa obuhvataju sticanje znanja u oblasti ekonomskih predmeta, neophodnih za sve diplomirane ekonomiste (Poslovna analiza i Strategijski menadžment), i posebno specijalističkih predmeta koji određuju profil diplomranog ekonomiste orijentacije ka kvantitativnim metodima u ekonomiji (Matematička statistika, Menadžment rizikom, Dinamičko programiranje i simulacioni modeli, Predviđnje i prognostika, Multivarijatna statistička analiza i Kombinatorna optimizacija). Opšti su ciljevi obrazovanja diplomiranog ekonomiste kvantitativne orijentacije: razvijanje kritičkog mišljenja i sposobnosti razumevanja i rešavanja ekonomskih problema, što uključuje takođe i formiranje svesti o neophodnosti permanentnog obrazovanja, nužnog za efikasno delovanje u dinamičkom, promenljivom okruženju; ciljevi obrazovanja se ogledaju i u formiranju takvih stručnjaka koji su osposobljeni za timski rad, spremni da rezultate svoga rada saopšte stručnoj i široj javnosti u usmenoj i pismenoj formi. Ciljevi akademskog obrazovanja ekonomista kvantitativne orijentacije se mogu sažeti u četiri glavna cilja: sposobnost za istraživanje i razvijanje kritičkog mišljenja, razvijanje komunikacija, diverzifikovano poznavanje različitih aspekata ekonomske analize, i razvijanje stepena odgovornosti za sopstveni rad. Studenti stiču znanja o različitim

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti koji završe diplomske akademske studije na Ekonomskom fakultetu Subotica, smera Kvantitativna ekonomija postaju diplomirani ekonomsisti - stručnjaci koji su osposobljeni da koriste savremena naučna dostignuća na polju kvantitativne ekonomske analize, da znalački primenjuju analitička sredstva i da barataju ekonomsko-matematičkim i statističkim metodima i modelima uz primenu dostignuća informacione tehnologije. Diplomirani ekonomisti ovog smera mogu biti zaposleni u najrazličitijim proizvodnim i društvenim delatnostima, pri čemu mogu samostalno učestvovati u procesima analize, planiranja, formulisanja strategija razvoja, pripreme i donošenja odluka, upravljanju i rukovođenju, te da samostalno donose taktičke i strategijske ekonoomske odkuke.

Završetkom diplomskih akademskih studija studentu se izdaje diploma kojom se potrvđuje završetak studija i sticanje akademskog naziva - diplomiranog ekonomiste - u skladu sa Zakonom. Kompetencije koje diplomirani student stiče su usvojena metodološka, kvantitativna i kvalitativna znanja iz područja osnovnih i primenjenih ekonomskih disciplina, kao i različitih oblasti matematike za ekonomiste (matematička ekonomija, finansijska i aktuarska matematika), statistike (poslovna statistika, multivarij atna analiza, analiza vremenskih serija), ekonometrije (ekonomsko modeliranje, metodi i modeli predviđanja, finansijska ekonometrija), operacionih istraživanja (linearno, nelinearno i dinamičko programiranje, stohastočki procesi), analiza rizika. Studenti stiču znanja i ovladavaju veštinama neophodnim za obavljanje visokostručnih, upravljačkih i analitičkih poslova iz širokog područja kvantitativne analize ekonomskih varijabli u poslovnom okruženju. Poslovi koje na tržištu rada može da obavlja svršeni student su poslovi planiranja i analize, poslovi kvantitativne analize, prognoziranje varijacija ekonomskih pojava u budućnosti i slični poslovi iz oblasti ekonomije i biznisa gde do izražaja dolazi poznavanje kvantitativnih metoda. Pri tome, student je osposobljen da rezultate svojih istraživanja saopštava široj i naučnoj javnosti, i da samostalno donosi ekonomske odluke.

Nastavni plan se može videti ovde.

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više