Usled redovnog održavanja, sajt neće biti dostupan, u ponedeljak na utorak, večeras, u periodu od 00.00h do 00.15h. Vraćamo se vrlo brzo! Hvala na poseti!

Logistika sistema u ekonomiji

Ekonomski fakultet u Subotici

Novi Sad
Opšta ekonomija
Master studije
2500.00 EURO
2 semestra
Engleski
 Ekonomski fakultet Subotica Celje 

organizuju
ZAJEDNIČKE MASTER STUDIJE

LOGISTIKA SISTEMA U EKONOMIJI

 

1. Po čemu se razlikuju master studije Logistika sistema u ekonomiji od ostalih studijskih programa na master studijama?
Master studijski program Logistika sistema u ekonomiji je zajednički studijski program Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta za logistiku iz Celja, Univerziteta u Mariboru, Slovenija.

 

2. Da li je studijski program akreditovan?
Da, studijski program Logistika sistema u ekonomiji je akreditovan i u Srbiji i u Sloveniji:

3. Gde se izvodi nastava?
Nastava se izvodi u Novom Sadu, na Odeljenju Ekonomskog fakulteta iz Subotice.

 

4. Koji je jezik nastave i polaganja ispita?
Nastava se izvodi na srpskom jeziku od strane profesora i saradnika oba fakulteta. Literatura koja se koristi je takođe na srpskom jeziku.

 

5. Koji se predmeti slušaju i polažu na studijskom programu?

 

MODUL: LOGISTIKA U FINANSIJAMA I BANKARSTVU

R.br.

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova predavanja

Broj časova vežbi

ESPB

1

Strategijski menadžment banaka

1

45

45

6

2

Integrisana marketing logistika

1

45

45

6

3

Menadžment kvaliteta u logističkim sistemima

1

45

45

6

4

Modeliranje u logistici

1

45

45

6

5

Istraživački rad

1 i 2

3

-

6

6

Predmet izabranog bloka 1

2

30

30

4

7

Predmet izabranog bloka 1

2

30

30

4

8

Predmet izabranog bloka 4

2

30

30

4

9

Predmet izabranog bloka 4

2

30

30

4

10

Izrada i odbrana master rada

     

14

 

UKUPNO

 

 

 

60

 

Predmeti izbornih blokova

Blok 1: Ekonomska logistika
Planiranje logističkih centara
Međunarodna poslovna logistika
 
Blok 2: Tehnička logistika
Principi skladištenja i pakovanja
Računarsko podržani logistički informacioni sistemi

Blok 3: Korporativno i investiciono bankarstvo

Korporativno i investiciono bankarstvo

Korporativne finansije
 

Blok 4: Logistika bankarskog marketinga

Marketing u bankarstvu

Bankarsko i berzansko pravo

Napomena: u školskoj 2013/2014. godini se izvodi modul Logistika u finansijama i bankarstvu, a polaznicima su na raspolaganju predmeti izbornog bloka 1 i 4.

6. Koje zvanje se stiče završetkom studijskog programa?
Studenti koji završe studijski program Logistika sistema u ekonomiji stiču zvanje Master ekonomista logističkih sistema u ekonomiji.

 

7. Ko izdaje diplomu i da li je ona priznata u Evropskoj uniji?
Diplomu izdaju zajednički Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici i Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku Celje. Diploma ima ravnopravan tretman sa drugim diplomama izdatim u Evropskoj uniji.

 

8. Koliko iznosi školarina i da li je moguće njeno plaćanje u ratama?
Školarina iznosi 2.500,00 EUR po školskoj godini i može se platiti u 3 ili 6 rada, prema dinamici koja će biti naknadno određena.

 

9. Da li je moguć prelazak između studijskih programa Logistika sistema u ekonomiji i drugih master studijskih programa Ekonomskog fakulteta iz Subotice?
Promena studijskog programa je moguća u skladu sa aktima Ekonomskog fakulteta u Subotici.

 

10. Sa kolikim brojem kandidata se pokreće studijski program Logistika sistema u ekonomiji?
Potrebno je minimalno 50 polaznika da bi se pokrenuo studijski program.

 

11. Kako se vrši rangiranje kandidata?
Rangiranje prijavljenih kandidata se vrši na osnovu postignutog uspeha u prethodnim nivoima studija.

 

12. Kada se vrši prijavljivanje kandidata na konkurs, koja je dokumentacija potrebna, koji su troškovi prijavljivanja i upisa, kada se vrši upis?
Odgovori su dati u tekstu konkursa:

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više