Beograd
Medicina
Master studije
114000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Logopedija".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv Master logoped.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu studijskih programa master akademskih studija mogu se upisati lica koja su završila osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova. Takođe, pravo upisa imaju i lica koja su završila osnovne studije u trajanju od osam i više semestara, a prema propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10.09.2005.godine. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na istom studijskom programu ili modulu za koji konkurišu se direktno rangiraju. Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na drugim fakultetima i kandidati koji su osnovne akademske studije Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završili na studijskim programima odnosno modulima različitim od onog za koji konkurišu prema Pravilniku o master akademskim studijama, polažu kvalifikacioni ispit u formi testa znanja čiji sadržaj zavisi od izabranog studijskog programa i izabranog modula. Ako se kandidat za upis na master akademske studije prijavi na više modula, polaže klasifikacioni ispit za svaki modul ukoliko je to uslov određen pomenutim Pravilnikom. Kandidat koji na kvalifikacionom ispitu osvoji manje od 51 bod gubi pravo na rangiranje, odnosno gubi pravo na upis.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Završetkom master akademskih studija Studijskog programa Logopedija, studenti su osposobljeni za:

 • samostalni rad u oblastima prevencije, detekcije, dijagnostike govornih i jezičkih poremećaja, kao i u oblasti habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajima govora, jezika i komunikacije,
 • poštovanje i unapređenje načela rada sa osobama sa poremećajima govora, jezika i komunikacije,
 • unapređenje procesa detekcije, dijagnostike i tretmana govornih, jezičkih i komunikacijskih poremećaja,
 • koncipiranje i oblikovanje savremenih pristupa i metoda habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajima govora, jezika i komunikacije,
 • pružanje podrške i unapređivanje kvaliteta života osoba sa hroničnim oblicima govornih i jezičkih poremećaja,
 • samostalno pružanje dodatne pomoći višestruko ometenoj deci sa poremećajima u komunikaciji,
 • praćenje i korišćenje obavezne i dodatne domaće i inostrane literature,
 • bavljenje naučno-istraživačkim radom,
 • sastavljanje i izradu dokumentacije za klinički logopedski rad,
 • utvrđivanje specifičnih potreba osoba sa poremećajima komunikacije,
 • rad i podizanje nivoa rada u zdravstvenim ustanovama u kojima se obavlja dijagnostika i rehabilitacija osoba sa govornim i jezičkim poremećajima,
 • rad i podizanje nivoa rada u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, u posebnim ustanovama za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju osoba sa ometenošću, u strukovnim organizacijama,
 • učestvovanje u odgovarajućim naučnim i stručnim projektima i programima u oblasti logopedije,
 • osposobljen za samostalni rad sa višestruko ometenom decom, sa decom sa razvojnim poremećajima školskih veština, kao i za koncipiranje savremenih informacionih programa u radu sa ovom populacijom.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 9 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 7 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 10 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 20 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Logopedija - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više