Kragujevac
Biologija
Master studije
3000.00 EURO
2 semestra
Srpski

Studijski program master akademskih studija Ekologija ima za cilj da obrazuje i osposobi stručnjake za stručni i naučni rad sa razvijenim kompetencijama za analizu, sintezu i primenu znanja u praksi u različitim oblastima prirodnih nauka, posebno opšte, primenjene ekologije i zaštite životne sredine.

 

Master akademske studije Ekologija, drugog stepena visokog obrazovanja traju 1 godinu (2 semestra, 60 (61) ESPB).


Sadrže dva modula i to modul:

  • Opšta ekologija
  • Primenjena ekologija.


Studijski program na oba modula se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta, studijskog istraživačkog rada i završnog rada. Izborni predmeti bliže usmeravaju studente ka određenoj ekološkoj disciplini u zavisnosti od ličnih potreba i afiniteta. Sadržaj i ishod predmeta Studijski istraživački rad 1 i 2 su u skladu sa odabranom temom završnog rada.

 

Specifična svrha programa master studija je da studenti budu osposobljeni za:

  • rad u razvojnim laboratorijama i istraživačkim centrima koji se bave istraživanjima na polju ekologije i zaštite životne sredine,
  • rad u institucijama čiji je primarni zadatak zaštita prirode i očuvanje biodiverziteta (Nacionalni parkovi, rezervati prirode i sl.),
  • rad u institucijama koje se bave ekološkim monitoringom životne sredine,
  • rad u institucijama koje se bave upravljanjem i održivim korišćenjem prirodnih resursa,
  • rad u organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća.
  • samostalan i timski rad u multidisciplinarnim ekipama na poslovima razvijanja svesti o značaju ekologije i zaštite životne sredine i učešću javnosti u donošenju odluka u ovoj oblasti

Za upis na master akademske studije Ekologija kandidat podnosi prijavu Fakultetu, ako je na osnovnim akademskim studijama ostvario najmanje 240 ESPB i lica sa završenim akademskim studijama prvog stepena u obimu od najmanje 180 ESPB i završenom prvom godinom dvogodišnjih akademskih studija drugog stepena (master) u obimu od najmanje 60 ESPB, odnosno lica koja su u prethodnom školovanju stekla akademski naziv diplomirani ekolog, kao i kandidati koji su završili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

 

Strani državljanin se može upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, u skladu sa zakonom, uz prethodnu proveru znanja srpskog jezika.

 

Studijski program master akademskih studija Ekologija preko modula opšta ekologija ima za cilj da obrazuje i osposobi stručnjake za stručni i naučni rad sa razvijenim kompetencijama za analizu i sintezu osnovnih znanja u različitim oblastima prirodnih nauka, posebno ekologije i zaštite životne sredine. Preko modula primenjena ekologija studijski program ima za cilj da obrazuje i osposobi stručnjake za poslove vezane za različite uslužne i privredne delatnosti vezane za monitoring životne sredine, očuvanja, upravljanja i održivog korišćenja prirodnih resursa.

 

Nastavni plan

Modul: Opšta ekologija

 Modul: Primenjena ekologija

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više