MAS Liderstvo u obrazovanju

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

Jagodina
Pedagoške nauke
Master studije
na upit
2 semestra
Srpski

Osnovna svrha studijskog master programa Liderstvo u obrazovanju je osposobljavanje studenata za kvalitetno i odgovorno obavljanje liderskih poslova u institucijama koje se bave obrazovanjem i vaspitanjem.

 

Program je namenjen direktorima, pomoćnicima direktora, stručnim saradnicima, nastavnicima i vaspitačima, ali i zaposlenima u lokalnoj samoupravi, školskim upravama i nevladinom sektoru, kao i drugima koji imaju liderske aspiracije. Kompetentni lideri u obrazovanju doprinose poboljšanju učeničkog postignuća i celovitog razvoja deteta/učenika kroz: kreiranje vizije i pravca razvoja ustanove; adekvatno planiranje, uspostavljanje i upravljanje organizacionim procesima; razvoj ljudi u organizaciji i kvalitetno pedagoško liderstvo (upravljanje vaspitno-obrazovnim procesom) (Fullan, 2001; Leithwood et al, 1996; Marks & Printy, 2003; Robinson et al, 2009; Scheerens, 2012). Pregled Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) 22 obrazovna sistema u svetu utvrdio je da je priprema lidera za posao jedna od ključnih obrazovnih politika za obezbeđivanje kvalitetnog liderstva u obrazovanju (Pont et al, 2008).

 

Opšti cilj programa je da studenti razviju kompetencije za efektivno i efikasno liderstvo u obrazovanju kroz izučavanje obaveznih i izbornih predmeta i realizovanje prakse, kao i da steknu viši nivo kompetencija i profilišu stečena znanja kroz izradu završnog rada. Kompetencije koje se razvijaju ovim programom predstavljaju osnovu za: razumevanje i kritičko preispitivanje teorije i prakse liderstva u obrazovanju; adekvatno uspostavljanje pravca razvoja i upravljanje institucijom i željenim promenama; unapređivanje kvaliteta nastavnog procesa i drugog vaspitno-obrazovnog rada; unapređivenje profesionalnih kompetencija zaposlenih; kreiranje konstruktivne i saradničke klime i kulture u ustanovi i van nje; efikasno finansijsko i administrativno upravanje institucijom.


Posebni ciljevi programa su:

  • razumevanje osnovnih teorijskih koncepcija liderstva u obrazovanju i osposobljavanje za njihovo kritičko promišljanje u kontekstu vaspitno-obrazovne prakse;
  • osposobljavanje za planiranje, realizaciju i vrednovanje rada institucije u kojem je fokus na ciljevima savremenog obrazovanja i vrednostima savremene civilizacije (funkcionalnom znanju, jednakim šansama i kvalitetnom obrazovanju za sve, interkulturalnom razumevanju, aktivnom građanstvu, itd);
  • osposobljavanje za primenu savremenih znanja o kvalitetnom učenju i poučavanju u planiranju, istraživanju, evaluaciji i unapređivanju vaspitno-obrazovnih aktivnosti;
  • razvijanje profesionalnog identiteta, kompetencija i spremnosti za kritičko promišljanje, samovrednovanje i unapređivanje sopstvenog rada, kod sebe i kod zaposlenih;
  • osposobljavanje za konstruktivnu komunikaciju, saradnički rad i međusobnu podršku u relaciji sa kolegama, učenicima, roditeljima i lokalnom sredinom;
  • osposobljavanje za efikasno finansijsko i administrativno upravljanje vaspitno-obrazovnim institucijama;
  • osposobljavanje za uvođenje i upravljanje promenama u obrazovanju, uključujući nalaženje rešenja za probleme i otpore koje promene izazivaju;
  • osposobljavanje za analiziranje i kritičko korišćenje podataka, rezultata istraživanja i IKT alata u obrazovanju u svrhe upravljanja projektima i istraživanjima;
  • upoznavanje sa različitim obrazovnim rešenjima i trendovima u svetu i kritičko razmišljanje o njima.


Master akademske studije Liderstvo u obrazovanju traju jednu školsku godinu i sadrži grupu obaveznih predmeta, grupu izbornih predmeta, praksu i završni master rad.

 

Nastavni plan

MAS Liderstvo u obrazovanju

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više