Jagodina
Pedagoške nauke
Master studije
na upit
2 semestra
Srpski

Master akademske studije Učitelj usklađene su sa savremenim pristupima nastavi i sadržajima pojedinih metodika. Kroz njih se stiče uvid u metode, nastavnu tehnologiju i zahteve savremene razredne nastave. Studijski program prati odgovarajuća kretanja iz stručno-metodičkog domena, što obezbeđuje povezivanje i uklapanje nastave u problemske, korelacijsko-integracijske sisteme i omogućava učenje otkrivanjem.

 

Cilj studijskog programa usmeren je ka savremenim naučnim dostignućima, metodološkim teorijama i novim metodičkim pristupima. Poseban akcenat se stavlja na ovladavanje veštinama neophodnih za naučno-istraživački rad. Program predviđa izučavanje savremenih trendova iz metodika razredne nastave. Studenti upoznaju šire tokove obrazovanja, posebno razvoja ličnosti učenika, kako bi mogli da se uključe u evropske tokove obrazovanja. Osim toga, cilj studija jeste da se student osposobi za istraživanja sopstvene prakse, što je preduslov njegovog permanentnog obrazovanja, samoevaluacije i unapređivanja sopstvene vaspitno-obrazovne delatnosti.

 

Ishod procesa učenja je proširivanje stečenih znanja u funkciji osposobljavanja studenata – budućih učitelja za formiranje naučno-zasnovanih stavova, kritičkog procenjivanja sopstvene prakse i realizaciju istraživanja potrebnih za uspešno obavljanje učiteljske profesije.

 

Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB uz odgovarajući prosek ocena. U okviru ovog studijskog programa ima 5 obaveznih i 2 izborna predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni.


Nastava se izvodi u okviru predavanja (monološka, dijaloška, interaktivna, tekst metoda), vežbi (dijaloška, interaktivna, tekst metoda), konsultativne nastave i samostalnog istraživačkog rada.


Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 4-6 za nastavne predmete, za istraživačku praksu 6, što ukupno iznosi 40 ESPB.
Studijskim programom je predviđena izrada završnog master rada i njegova bodovna vrednost iznosi 20 ESPB.


Master učitelj je osposobljen zadalje usavršavanje na doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti. Studijski program traje jednu godinu (2 semestra) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelja. Studijski program se sastoji iz pet obaveznih predmeta (Akademsko pisanje, Akademski strani jezik, ICT u nastavi, Teorija i praksa kurikuluma, Inkluzivno obrazovanje–teorija i praksa), osnovnog predmeta usmerenja – metodika, izbornog predmeta usmerenja – metodika, istraživačke prakse i master rada.

 

Student bira jedno od sledećih predmetnih područja:

  • Srpski jezik i književnost;
  • Matematika;
  • Priroda i društvo;
  • Likovna kultura;
  • Muzička kultura;
  • Fizičko vaspitanje;
  • Inkluzija i
  • Obrazovna efektivnost.

 

Student je opterećen aktivnom nastavom do 22 časa, tokom jedne radne nedelje. Izborni predmeti su zastupljeni sa 18.33% od ukupnog broja ESPB bodova.

 

Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 570 časova.

 

Nastavni plan

MAS Učitelj

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više