Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering

Mašinski fakultet u Nišu

Niš
Mašinstvo
Master studije
45000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Studijski program master akademskih studija Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering pripada polju tehničko-tehnoloških nauka i svrstava se u naučno-stručnu oblast Mašinsko inženjerstvo. Studijski program traje 1 godinu, odnosno 2 semestra i vredi 60 ESPB.

 

Studijski program master akademskih studija Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering sastavljen je iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje stručnog naziva master inženjer mašinstva - mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering. Ova titula odgovara tituli Master of Science (M.Sc.), koja se dobija na na visokoškolskim ustanovama u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja.

 

Studijski program master akademskih studija Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering, na kome najviše može da se upiše 24 studenta, sadrži 3 obavezna predmeta, obaveznu Stručnu praksu M, 4 izborna predmeta (koje student bira iz ponuđenih izbornih blokova) i master rad.

 

Uslov za upis kandidata na studijski program master akademskih studija Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering su završene četvorogodišnje osnovne akademske studije u polju tehničko-tehnoloških nauka, koje su vrednovane sa najmanje 240 ESPB.

 

Ukupno angažovanje studenata pri savladavanju studijskog programa master akademskih studija Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, drugi oblici aktivne nastave), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i stručne prakse.

 

Svrha studijskog programa master akademskih studija Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering je sticanje interdisciplinarnih znanja i osposobljavanje studenata za rešavanje kompleksnih zadataka konstruisanja, razvoja i kreiranja novih proizvoda.

 

Ovaj studijski program treba da omogući studentu da stečena fundamentalna znanja iz oblasti mašinskog inženjerstva unapredi i razvije u oblasti mašinskih konstrukcija tako da može u industrijskoj praksi da radi na razvoju proizvoda. Takođe, veštine i znanja koja se stiču savladavanjem studijskog programa omogućavaju dalje školovanje i orijentaciju ka naučno-stručnom istraživanju u tehničko-tehnološkim, kao i interdisciplinarnim naučnim oblastima.

 

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa školuju se master inženjeri mašinstva u oblasti Mašinskih konstrukcija, razvoja i inženjeringa koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.

 

Osnovni cilj studijskog programa master akademskih studija Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering je da student stekne akademska znanja i veštine koje odgovaraju akademskoj tituli master inženjer mašinstva, kao i osposobljavanje studenta za primenu stečenih znanja i veština u oblasti konstruisanja mašinskih sistema i razvoju proizvoda.

 

Savladavanjem obaveznih predmeta studijskog programa master akademskih studija Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering student stiče neophodna znanja iz oblasti: savremenih alata i tehnologija u razvoju proizvoda, upravljanja projektima u skladu sa međunardnim standardima, kao i virtuelnim razvojem proizvoda.

 

Savladavanjem izbornih predmeta studijskog programa master akademskih studija Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering student stiče potrebna znanja iz oblasti: metoda razvoja proizvoda, modeliranja i simulacija, industrijskog dizajna, tehnologičnosti proizvoda, kao i tehnike komunikacije i prezentacije. S obzirom na vrstu delatnosti inženjera projektanta, studenti ovog profila se upoznaju i sa oblašću zaštite intelektulne svojine.

 

Nastavni plan

Mašinske konstrukcije,razvoj i inezenjering

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više