Master akademske studije kulturologije

Fakultet političkih nauka

Beograd, Srbija
Političke nauke
Master studije
124000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet političkih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Kulturologije".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu studijskog programa master akademskih studija kulturologije može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka i druge fakultete iz grupacije društveno-humanističkih nauka i obrazovno-umetničkog polja: umetnost, ostvarivši najmanje 240 ESPB, kao i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka ili umetničkih disciplina po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Posle uspešno završenih studija, studenti su osposobljeni za rad u različitim vladinim i nevladinim organizacijama, koje se bave problemima savremene kulture (od kulture svakodnevnog života, preko kulturne politike, teorije umetnosti, do problema multukulturalizma), za učestvovanje u kreiranju kulturnih politika i očuvanju kulturne raznolikosti i srpske kulturne baštine, medijskim i drugim agencijama, koji kulturu sagledavaju u najširem smislu te reči, te za bavljenje produkcijskom, publicističkom i novinarskom delatnošću i svim profilima javnih radnika za koja su potrebna široka znanja i interdisciplinarne osnove za razumevanje savremenih kulturnih fenomena.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 2, od ukunpo 3 izborna predmeta, koji nose po 6 ESPB. U drugom semestru studenti biraju 3 predmeta iz izbornog bloka 2, od ukunpo 5 izbornih predmeta, koji nose po 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad koji nosi 10 ESPB. Po završetku studija, studenti brane završni rad koji nosi 2 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Kulturologije - Fakultet političkih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više