Master akademske studije politikologije - Demokratija i demokratizacija

Fakultet političkih nauka

Beograd
Političke nauke
Master studije
124000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet političkih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Politikologije - Demokratija i demokratizacija".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu studijskih programa master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka i druge fakultete iz grupacije društveno-humanističkih nauka, ostvarivši najmanje 240 ESPB, kao i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši 300 ESPB na Fakultetu političkih nauka i drugih fakulteta utvrđenih studijskim programom za koji se prijavljuju. U prvu godinu studijskog programa master akademske studije politikologije demokratija i demokratizacija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB na Fakultetu političkih nauka i drugim fakultetima iz grupacije društveno-humanističkih nauka, kao i lica koja nisu završili fakultete iz grupacije društveno-humanističkih nauka, ukoliko su pisali radove iz oblasti ovih master studija ili imaju iskustvo u relevantnim institucijama, političkim partijama ili relevantnim organizacijama. Master akademske studije politikologije- demokratija i demokratizacija mogu upisati i lica koja su završila osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, kao i lica koja nisu završila fakultet iz grupacije društvenih nauka ukoliko su pisali radove iz oblasti ovih master studija ili imaju iskustvo u relevantnim institucijama, političkim partijama ili relevantnim organizacijama.

 

Šta mogu da radim posle studija?

U fokusu studija je unapređivanje istraživačkih, akademskih i profesionalnih znanja i veština studenata koje će im omogućiti lakši nastavak poslediplomskih studija na domaćim i stranim univerzitetima ili unaprediti poslovnu karijeru u državnim organima, političkim strankama, medijima, think-tank organizacijama, nevladinim organizacijama, regulatornim agencijama i privatnom sektoru.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu tri obavezna predmeta, koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju najmanje 12 ESPB iz izbornog bloka 1, od ukupno 3 predmeta koji nose 6 ESPB i 10 ESPB. U drugom semestru studenti biraju najmanje 18 ESPB iz izbornog bloka 2, od ukupno 5 izbornih predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti polažu studijski istraživački rad koji nosi 10 ESPB i brane završni rad koji nosi 2 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Politikologije - Demokratija i demokratizacija - Fakultet političkih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više