Master akademske studije politikologije - Politička analitika i društvene promene

Fakultet političkih nauka

Beograd
Političke nauke
Master studije
124000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet političkih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Politikologije - Politička analitika i društvene promene".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu studijskih programa master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka i druge fakultete iz grupacije društveno-humanističkih nauka, ostvarivši najmanje 240 ESPB, kao i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši 300 ESPB na Fakultetu političkih nauka i drugih fakulteta utvrđenih studijskim programom za koji se prijavljuju.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Svrha master programa Politička analitika i društvene promene je obrazovanje kadrova koji će biti osposobljeni da samostalno vode različite poslove iz oblasti politikologije i upravljanja političkim i drugim društvenim procesima koji doprinose razvoju društva. Program omogućava studentima da postanu stučnjaci za analiziranje političkih aktivnosti i procesa. Znanja i veštine stečene na ovom master programu omogućiće polaznicima da se uključe u analitičke poslove koji su značajni za strategije i taktike u okviru institucija vlasti (zakonodavne i izvršne), lokalne vlasti (opštine i gradovi), državne i javne uprave, političkih partija, medija, specijalizovanih nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, instituta, agencija i zavoda.

 

Struktura studijskog programa

prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nose po 6 ESPB. U drugom semestru studenti polažu 2 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad koji nosi 10 ESPB. Po završetku studija, studenti brane završni rad koji nosi 2 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Politikologije - Politička analitika i društvene promene - Fakultet političkih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više