Novi Sad
Biologija
Master studije
90750.00 RSD
2 semestra
Srpski

Master akademske studije biološkog profila imaju jednogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakupljenih najmanje 60 ESPB.

 

U zavisnosti od odabranog modula (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Molekularna biologija ili Fiziologija životinja) po završetku diplomskih akademskih studija formiraju se stručnjaci sposobni da rade i rukovode u primarno biološkim laboratorijama različitih industrijskih grana i u naučno-istraživačkim laboratorijama. Stečeni nivo znanja obezbeđuje formiranim stručnjacima njegovu laku primenu u praksi.

 

Lice koje završi master akademske studije biologije stiče akademski naziv master biolog.

Detaljnija odrednica zvanja koja definiše odabrani modul navodi se u dodatku diplomi.

 

Uslovi za upis na studijski program

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama biologije i sakupljenih 240 ESPB. Za upis na studije mogu konkurisati i lica sa završenim srodnim osnovnim akademskim studijama. U slučajevima kada kandidat za upis dolazi sa srodnih akademskih studija, Komisija za master studije uz konsultacije sa rukovodiocem studijskog programa, po potrebi određuje kandidatu manji ili veći broj dopunskih predmeta, iz programa osnovnih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta (koji ne ulaze u fond ESPB propisanih odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija). Redosled kandidata u konačnoj rang listi utvrđuje se na osnovu dužine studiranja i opšteg uspeha postignutog na osnovnim akademskim studijama.

 

Master biolog – moduli Botanika, Zoologija i Mikrobiologija

Student bira pet izbornih predmeta sa liste od ponuđenih izbornih predmeta za svaki modul (Botanika, Zoologija ili Mikrobiologija) i ima obavezu da uradi i odbrani završni (master) rad. Postoji mogućnost da student jedan od 5 izbornih predmeta odabere sa liste izbornih predmeta drugog modula ili drugog master studijskog programa koji se organizuju na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad, vodeći računa o ukupnom zbiru ESPB koje mora da prikupi (minimum 60 ESPB).

 

Svaki predmet iz studijskog programa iskazan je brojem ESPB, a obim studija izražen je zbirom ESPB. U školskoj godini zbir od 60 ESPB odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i drugih vidova angažovanja.

 

U strukturi studijskog programa zastupljeni su naučni, odnosno umetničko-stručni predmeti i stručno-aplikativni predmeti.

 

Biolog - modul zoologija PMF Novi Sad - nastavni plan i program

 

Master biolog – modul Fiziologija životinja

 

Student ima 1 obavezan predmet i bira 4 izborna predmeta sa liste od 9 ponuđenih predmeta i u obavezi je da uradi i odbrani završni (master) rad. Postoji mogućnost da student jedan od 4 izborna predmeta odabere sa liste izbornih predmeta drugog modula ili drugog master studijskog programa koji se organizuju na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad, vodeći računa o ukupnom zbiru ESPB koje mora da prikupi (minimum 60 ESPB).

 

Svaki predmet iz studijskog programa iskazan je brojem ESPB, a obim studija izražen je zbirom ESPB. U školskoj godini zbir od najmanje 60 ESPB odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i drugih vidova angažovanja.

 

U strukturi studijskog programa zastupljeni su naučni, odnosno umetničko-stručni predmeti i stručno-aplikativni predmeti.

 

Biolog - modul molekularna biologija - PMF Novi Sad - nastavni plan i program

 

Master biolog – modul Molekularni biolog

Student ima 2 obavezna predmeta i bira 3 izborna predmeta sa liste od 14 ponuđenih predmeta i u obavezi je da uradi i odbrani završni (master) rad. Postoji mogućnost da student jedan od 3 izborna predmeta odabere sa liste izbornih predmeta drugog modula ili drugog master studijskog programa koji se organizuju na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad, vodeći računa o ukupnom zbiru ESPB koje mora da prikupi (minimum 60 ESPB).

 

Svaki predmet iz studijskog programa iskazan je brojem ESPB, a obim studija izražen je zbirom ESPB. U školskoj godini zbir od najmanje 60 ESPB odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari ), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i drugih vidova angažovanja.

 

U strukturi studijskog programa zastupljeni su naučni, odnosno umetničko-stručni predmeti i stručno-aplikativni predmeti.

 

Bilog - modul molekularna biologija - PMF Novi Sad - nastvani plan i program

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više