Master reproduktivna biologija

Prirodno-matematički fakultet Novi Sad

Novi Sad, Srbija
Biologija
Master studije
118000.00 RSD
3 semestra
Srpski

Master akademske studije Reproduktivna biologija traju tri semestra i završavaju se sa sakupljenih najmanje 90 ESPB.

 

Ovaj studijski program omogućava obrazovanje visoko stručnog kadra sa širokim integrisanim znanjem iz oblasti reproduktivne biologije i specifičnim znanjima i veštinama neophodnim kako za rad u laboratorijama za biomedicinski potpomognutu oplodnju tako i u institucijama koje se bave istraživanjima u oblasti reproduktivne i razvojne biologije. Program omogućava i nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskih studijama. Kurikulum ovog studijskog programa je koncipiran tako da studentima omogući kvalitetno sticanje znanja o molekularnoj i endokrinoj kontroli reprodukcije, ranom embrionalnom razvoju i kliničkom aspektu reprodukcije. Diplomirani studenti treba da usvoje osnovne tehnike vantelesne oplodnje, da poznaju osnovne postupke selekcije embriona, krioprezervacije gameta i embriona, preimplantacione genetičke dijagnostike, da se upoznaju sa kontrolom kvaliteta, kao i sa pravnim i etičkim aspektom postupaka vantelesne oplodnje.

 

Lice koje završi master akademske studije biologije stiče stručni naziv: Master reproduktivni biolog-embriolog u polju interdisciplinarnih studija.

 

Uslovi za upis na studijski program

 

Za upis na studije mogu konkurisati kandidati sa najmanje 240 ESPB ostvarenih na prethodnom nivou studija, i to sa završenim diplomskim akademskim studijama biologije, diplomskim akademskim studijama biohemije, integrisanim akademskim studijama medicine, integrisanim akademskim studijama veterinarske medicine, ili integrisanim akademskim studijama farmacije.

 

Za upis na studije mogu konkurisati i lica sa završenim srodnim akademskim studijama prvog nivoa. U slučajevima kada kandidat za upis dolazi sa srodnih akademskih studija sa najmanje 240 ESPB, Komisija za master studije uz konsultacije sa rukovodiocem studijskog programa, po potrebi određuje kandidatu određen broj dopunskih predmeta, iz programa osnovnih studija biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta (koji ne ulaze u fond ESPB master akademskog programa reproduktivna biologija), uz uslov da ukupan zbir ESPB dopunskih predmeta ne prelazi 60.

 

Nastavni plan i program

Reproduktivno biologija- PMF Novi Sad - nastavni plan i program

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više