Beograd
Matematika
Master studije
174000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Matematički fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Matematika".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv Master matematičar.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu master akademskih studija mogu se upisati lica koja su ostvarila 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama i lica sa stečenim visokim obrazovanjem po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, a ispunjavaju ostale posebne uslove. Takođe, mogu se upisati i kandidati koji su završili osnovne i master studije u ukupnom obimu od najmanje 300 ESPB ili integrisane studije obima najmanje 300 ESPB. Kandidati za upis na master studije polažu prijemni ispit, koji nosi 20 bodova. Prijemni ispit je kvalifikacioni – kandidat koji na prijemnom ispitu osvoji manje od 10 bodova ne može da se upiše. Oblast i sadržaj prijemnog ispita zavise od studijskog programa i modula za koji kandidat konkuriše. Kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove rangiraju se, za svaki studijski program posebno, prema ukupnom broju bodova, koji se računa na osnovu prosečne ocene na osnovnim studijama, dužine studiranja i rezultata prijemnog ispita.

 

Moduli

  • Profesor matematike i računarstva
  • Teorijska matematika i primene
  • Računarstvo i informatika
  • Primenjena matematika
  • Statistika, aktuarska i finansijska matematika
  • Astronomija

 

Struktura studijskog programa

Profesor matematike i računarstva: U prvom semestru studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2ML1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2ML2, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2ML3, od ukupno 6 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. U drugom semestru studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2ML4, od ukupno 3 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2ML5, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti polažu master rad koji nosi 20 ESPB.

 

Teorijska matematika i primene: U prvom semestru studenti biraju 2 predmeta od ukupno 25 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti polažu studijski istraživački rad 1, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti biraju jedan predmet od ukupno 25 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti polažu studijski istraživački rad 2, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Računarstvo i informatika: U prvom semestru studenti biraju dva predmeta od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 21 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti polažu master rad 1, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti biraju jedan predmet od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 21 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti polažu master rad 2, koji nosi 14 ESPB.

 

Primenjena matematika: U prvom semestru studenti biraju dva predmeta od ukupno 12 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti polažu studijski istraživački rad 1, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti biraju jedan predmet od ukupno 12 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti polažu studijski istraživački rad 2, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Statistika, aktuarska i finansijska matematika: U prvom semestru studenti biraju dva predmeta od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti polažu studijski istraživački rad 1, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti biraju jedan predmet od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti polažu studijski istraživački rad 2, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Astronomija: U prvom semestru studenti biraju dva predmeta od ukupno 14 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti polažu studijski istraživački rad 1, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti biraju jedan predmet od ukupno 14 izbornih predmeta, koji nosi 8 ESPB. Studenti polažu studijski istraživački rad 2, koji nosi 10 ESPB i master rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Nastavni plan i program

Profesor matematike i računarstva

MAS Matematika modul profesor matematike i računarstva - Matematički fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Teorijska matematika i primene

MAS Matematika modul Teorisjka matematika i primene - Matametički fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Računarstvo i informatika

MAS Matematika modul računarstvo i informatika - Matematički fkaultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Primenjena matematika

MAS Matematika modul primenjena matematika - Matematički fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Statistika, aktuarska i finansijska matematika

MAS Matematika modul statistika, aktuarska i finansijska matematika - Matematički fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

AstronomijaMAS Matematika modul astronomija - Matematički fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više