Međunarodno poslovanje i menadžment (International Business and Management)

Fakultet organizacionih nauka

Beograd
Opšta ekonomija
Master studije
4668.00 EURO
2 semestra
Srpski, Engleski

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Međunarodno poslovanje i menadžment (International Business and Management)".

 

Program traje jednu godinu i ima 90 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili studijski program osnovnih akademskih studija i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova. Studijskim programom utvrđuju se uslovi upisa kao i odgovarajući programi osnovnih akademskih studija. U zavisnosti od oblasti akreditacije završenog programa osnovnih akademskih studija utvrđuje se mogućnost nastavka studija na određenom studijskom programu. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu tri obavezna predmeta, koji nose po 10 ESPB. U drugom semestru studenti biraju 3 predmeta od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB. Studenti izrađuju pristupni rad koji nosi 8 ESPB. Studenti pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB. Studenti brane diplomski rad koji nosi 18 ESPB.

 

Nastavni plan i program

Međunarodno poslovanje i menadžment

MAS Međunarodno poslovanje i menadžment - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

International Business and ManagmentMAS International Business and Managment - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više