Menadžment u upravi (120 ESPB)

Fakultet organizacionih nauka

Beograd
Organizacione nauke
Master studije
3000.00 EURO
4 semestra
Srpski

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Menadžment u upravi".

 

Program traje dve godine i ima 120 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili studijski program osnovnih akademskih studija i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova. Studijskim programom utvrđuju se uslovi upisa kao i odgovarajući programi osnovnih akademskih studija. U zavisnosti od oblasti akreditacije završenog programa osnovnih akademskih studija utvrđuje se mogućnost nastavka studija na određenom studijskom programu. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

 

Moduli

  • Upravljanje ljudskim resursima
  • Upravna informatika
  • Menadžment u lokalnoj samoupravi
  • Menadžment kvaliteta u jvanom sektoru

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih 3 predmeta nose po 8 ESPB, a jedan predmet nosi 7 ESPB. U drugom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta, od kojih jedan nosi 8 ESPB, a dva predmeta nose po 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 6,7 ili 8 izbornih predmeta, u zavisnoti od modula, koji nosi 7 ESPB. U trećem semestru studenti biraju 3 predmeta od ukupno 6,7 ili 8 izbornih predmeta, u zavisnosti od modula, koji nose po 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 20,21 ili 22 izbornih predmeta, u zavisnoti od modula, koji nosi 7 ESPB. U četvrtom semestru studenti brane završni master-magistarski rad, koji nosi 25 ESPB.

 

Nastavni plan i program

Upravljanje ljudskim resursima

MAS Menadžment u upravi (120 ESPB) modul upravljanje ljudskim resursima - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Upravna informatika

MAS Menadžment u upravi (120 ESPB) modul upravna informatika - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžment u lokalnoj samoupravi

MAS Menadžment u upravi modul menadžment u lokalnoj samoupravi - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

menadžment kvaliteta u javnom sektoruMAS Menadžment u upravi modul menadžment kvaliteta u javnom sektoru - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više