Menadžment u visokom obrazovanju

Državni univerzitet u Novom Pazaru

Novi Pazar, Srbija
Menadžment
Master studije
90000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra) 60 ESPB
Akademski naziv: MASTER MENADŽER U VISOKOM OBRAZOVANJU (Mast. menadž. u vis. obr.)Struktura studijskog programa

Studijski program drugog stepena predstavlja ekstenziju obrazovanja menadžera i stručnjaka drugih profila angažovanih u upravljanju u oblasti visokog obrazovanja. U tom smislu, nastava drugog stepena koncipirana je tako da se u prvom semestru koncentriše na aspekte opštih znanja, dok u drugom, kroz izbor jednog od izbornih predmeta i izradu diplomskog rada, student ima priliku da se fokusira na jednu od tema i oblasti koja ga posebno interesuje.

Svrha studijskog programa

Osnovna svrha studijskog programa diplomskih akademskih studija menadžmenta u visokom obrazovanju je sticanje obrazovne osnove, profesionalne kvalifikacije u skladu sa potrebama na tržištu rada, kao i priprema studenata za dalje stručno-naučno usavršavanje na različitim specijalističkim i doktorskim studijama iz oblasti menadžmenta ili srodnih oblasti. U nedostatku srodnih studijskih programa, ove studije mogu biti od koristi i nastavnicima / direktorima / administrativnom osoblju u drugim obrazovnim ustanovama.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj predloženog studijskog programa je sticanje odgovarajućeg visokog obrazovanja u oblasti menadžmenta u visokom obrazovanju. To podrazumeva osposobljavanje studenata za sticanje, razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća iz oblasti menadžmenta, ali i sistema visokog obrazovanja.

Ovaj program ima za cilj da studentima pruži solidnu osnovu za analitički i kritički pristup procesima promena na svim relevantnim nivoima u oblasti visokog obrazovanja. To su procesi:

 • skorašnjeg (ponovnog) otkrivanja visokog obrazovanja kao krucijalnog sektora održivog socio-ekonomskog razvoja i jačanja kulturološke svesti,
 • rastućeg uticaja globalizacije i ekonomske liberalizacije visokog obrazovanja,
 • rastuće pažnje koja se posvećuje kvalitetu nastavnog procesa, istraživanja i drugih usluga, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Studijski program posebno akcentira pitanja provere i razvoja kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i ostvarivanja evropskih standarda u ovoj oblasti.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • visokorazvijene veštine komuniciranja - usmeno i pismeno;
 • sposobnost aktivne primene IC tehnologija
 • komunikacija i saradnja u timskom radu, kao i sa različitim akterima iz društvenog užeg i međunarodnog okruženja;
 • prezentacija rezultata istraživanja na svima razumljiv i dostupan način;
 • kapacitet za učenje tokom čitavog života;
 • odlučnost i odgovornost u donošenju odluka i efikasnost u sprovođenju procedura.

Student takođe stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • da poznaje i razume sisteme, institucije i principe struktuiranja nastavnih programa u visokom obrazovanju,
 • da primeni osnovne koncepte, teorije i disciplinarne principe iz oblasti istraživanja visokog obrazovanja u praksi,
 • da analizira i razume ulogu upravljanja i razvoja kvaliteta u visokom obrazovanju

 

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više