Opšta fizika (60 ESPB i 120 ESPB)

Fizički fakultet

Beograd
Fizika
Master studije
66000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fizički fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Opšta fizika".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova. Program koji ima 120 ESPB, traje 2 godine.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe master akademskih studija koji imaju:

  • najmanje 60 ESPB bodova, mogu se upisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB bodova;
  • najmanje 120 ESPB bodova, mogu se upisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 180 ESPB bodova.

Na master akademske studije se mogu upisati i kandidati sa završenim integrisanim akademskim studijama, kao i kandidati koji su ostvarili 300 ESPB na akademskim studijama. Za kandidate koji ispunjavaju opšte uslove konkursa, a nisu završili osnovne akademske studije fizike odnosno meteorologije može se odobriti upis uz polaganje dopunskih ispita. Ova lica u prethodnom školovanju treba da imaju položenih najmanje 20 ESPB iz predmeta iz oblasti fizike i matematike. Dopunske ispite koje kandidat treba da položi utvrđuje Komisija za upis, i to do 5 dopunskih ispita zavisno od akreditovanog studijskog programa na koji kandidat konkuriše. Ovi ispiti se polažu posle upisa na odgovarajući studijski program. Pravo na upis imaju i lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje u trajanju od najmanje osam semestara prema pravilima i propisima do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

Struktura studijskog programa

Studijski program u trajanju od godinu dana: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta, od kojih 2 predmeta nose po 3 ESPB, a jedan predmet nosi 5 ESPB. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 4 ESPB. Studenti imaju na raspolaganju 27 izbornih predmeta u I i II semestru, koji nose ukupno 34 ESPB. Studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 6 ESPB.

 

Studijski program u trajanju od 2 godine: U prvoj godini studenti polažu 3 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, jedan predmet nosi 7 ESPB i jedan predmet nosi 9 ESPB (I semestar). Studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, a 3 predmeta nose po 5 ESPB (II semestar). Studenti imaju na raspolaganju 26 izbornih predmeta, koji nose ukupno 20 ESPB (I i II semestar). U drugoj godini studenti polažu 3 obavezna predmeta, koji nose po 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 23 izbornih predmeta, koji nosi 10 ESPB (III i IV semestar). Studenti polažu 2 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, a drugi predmet nosi 6 ESPB (IV semestar). Studenti izrađuju istraživački studijski rad koji nosi 10 ESPB (IV semestar). Studenti brane master rad koji nosi 15 ESPB (IV semestar).

 

Nastavni plan i program

Studijski program u trajanju od godinu dana

MAS Opšta fizika 60 ESPB - Fizički fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Studijski program u trajanju od 2 godineMAS Opšta fizika 120 ESPB - Fizički fkaultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više