Poslovna analitika

Fakultet organizacionih nauka

Beograd
Opšta ekonomija
Master studije
171000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Poslovna analitika".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili studijski program osnovnih akademskih studija i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova. Studijskim programom utvrđuju se uslovi upisa kao i odgovarajući programi osnovnih akademskih studija. U zavisnosti od oblasti akreditacije završenog programa osnovnih akademskih studija utvrđuje se mogućnost nastavka studija na određenom studijskom programu. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

 

Moduli

  • Operaciona istraživanja
  • Poslovna statistika

 

Šta mogu da radim posle studija?

Cilj studijskog programa PA je školovanje diplomiranih inženjera organizacionih nauka koji stiču kompetencije i akademske veštine za rešavanje praktičnih i teorijskih problema operacionih istraživanja i poslovne statistike, odnosno za rešavanje problema analize i upravljanja organizacionim sistemima u svim onim oblastima u kojima se pokazalo da je efikasnoo koristiti metodologiju ovih disciplina. Pored metodologije operacionih istraživanja i statistike, od ključnog značaja je razvijanje veština za korišćenje savremenih informacionih sistema, softverskih paketa i drugih relevantnih proizvoda informacionih tehnologija. Ciljevi programa uključuju obrazovanje u oblasti metodologije i fundamentalnih teorijskih saznanja u operacionim istraživanjima i statistici radi boljeg razumevanja praktičnih i teorijskih problema i lakšeg uključivanja u druge oblike učenja i obrazovanja, posebno na akademskim specijalističkim i doktorskim studijama. Cilj je da se diplomirani inženjeri pripreme za permanentno obrazovanje, praćenje stanja u oblasti i savladavanje novih tehnika koje će se neminovno javljati u vremenu koje dolazi. Uspešno rešavanje problema upravljanja (menadžmenta), pored matematičkih i statističkih znanja, značajno zavisi od kreativnosti analitičara odluka, komunikacionih veština i sposobnosti za timski rad. Zato je jedan od ciljeva ovog programa podsticanje i razvoj kreativnosti studenata kao i njihove spremnosti za uključivanje u timski rad.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru se izvodi nastava na pet predmeta od kojih su dva obavezna a tri izborna i svi imaju po 6 ESPB. U drugom semestru se obavlja stručna praksa, radi pristupni rad i diplomski (masterski) rad. Razlikuju se dve studijske grupe: Operaciona istraživanja i Poslovna statistika. Obe grupe imaju dva zajednička obavezna predmeta, a tri predmeta su izborna. Na osnovu izbornih predmeta i oblasti iz koje se radi diplomski (master) rad određuje se studijska grupa.

 

Nastavni plan i program

Operaciona istraživanja

MAS Poslovna analitika modul operaciona istraživanja - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Poslovna statistikaMAS Poslovna analitika modul poslovna statistika - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više