Pravo - opšti smer

Pravni fakultet u Nišu

Niš
Pravo
Master studije
105000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Studijski program se realizuje kroz predavanja, konsultativnu nastavu, vežbe, studijsko istraživački rad, izradu završnog – master rada i druge oblike aktivne nastave utvrđene Planom izvođenja nastave.

 

Studijski program master akademskih studija prava traje jednu godinu (dva semestra). Studije se organizuju kao jednosemestralne, sa prosečnim ukupnim opterećenjem studenta u okviru 40-časovne radne nedelje tokom jednog semestra.

 

Uspešno okončanje studija podrazumeva savladavanje gradiva iz pet izbornih predmeta sa odgovarajućih izbornih listi, kao i izradu i odbranu završnog – master rada.

 

Opredeljivanje studenata za određeni predmet može se usloviti prethodno položenim ispitima iz jednog ili više predmeta, što se određuje silabusom svakog nastavnog predmeta, kao sastavnog dela ovog studijskog programa. U toku master akademskih studija prava, student je dužan da obavi studijski istraživački rad u trajanju od 120 časova

 

Prilikom upisa master akademskih studija prava student se opredeljuje za dva predmeta iz odgovarajuće uže naučne oblasti sa izborne liste broj 1 i tri
predmeta sa izborne liste broj 2. Student ima pravo da se opredeli i za jedan izborni predmet iz uže naučne oblasti koja je srodna užoj naučnoj oblasti koju je izabrao.

 

Uspešnim okončanjem master akademskih studija prava, student stiče opšta i posebna teorijska i praktična znanja, veštine i sposobnosti kojima se
dopunjuju znanja i sposobnosti stečena na osnovnim studijama prava i koja predstavljaju osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja.

 

Savladavanjem programa master akademskih studija

 

Student je osposobljen i kompetentan da:

 • primeni stečeno znanje prilikom rešavanja problema u novim i nepoznatim okolnostima u oblasti prava i da razume širi kontekst primena pravnih normi.
 • nudi analitičke odgovore u pogledu primene pravnih propisa, kao i u pogledu izmena u oblasti pravne regulative;
 • uočava, sagledava i istražuje društvene i pravne pojave i probleme i daje kreativne predloge za njihovo rešavanje;
 • kritički analizira i evaluira zakonska rešenja, pravnu praksu i funkcionisanje pravnih institucija;
 • argumentovano diskutuje o pravnim pojavama, institutima i problemima;
 • sagledava praktični aspekt, značaj i imlikacije teorijskih stavova o pojedinim pravnim institutima;
 • planira i organizuje timski rad i upravlja ljudskim resursima;
 • nastavi svoje dalje usavršavanje na doktorskim studijama u oblasti prava i drugih društveno-humanističkih nauka;
 • promoviše standarde pravne etike i pravnog profesionalizma;
 • prati razvoj zakonodavstva i pravne nauke i zalaže se za primenu rezultata naučnih istraživanja u zakonodavnoj i pravnoj praksi; i
 • permanentno unapređuje svoje pravničko znanje, veštine i sposobnosti

 

Master akademske studije može da upiše lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije i ostvarilo najmanje 240 ESPB.

 

Odgovarajućim se smatraju osnovne akademske studije prava i osnovne akademske studije u srodnoj oblasti u okviru polja društveno-humanističkih nauka u skladu sa opštim aktom Fakulteta.

 

Nastavni plan

Uža pravnoteorijska naučna oblast

 

Uža javnopravna naučna oblast

 

Uža krivično-pravna naučna oblast

 

Uža građanskopravna naučna oblast

 

Uža trgovinskopravna naučna oblast

 

Uža međunarodnopravna naučna oblast

 

Uža pravnoistorijska naučna oblast

 

Uža pravnoekonomska naučna oblast

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više