Profesor biologije

Biološki fakultet

Beograd
Biologija
Master studije
80000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Biološki fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Profesor biologije".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova, integrisane akademske studije, odnosno osnovne i master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova, od kojih najmanje 100 ESPB iz bioloških predmeta, odnosno lica koja su u prethodnom školovanju stekla akademski naziv diplomirani biolog i koja imaju ekvivalentno položeno najmanje 30 ESPB iz predmeta relevantih za dati studijski program (obavezni predmeti datog modula sa osnovnih akademskih studija Biologija na Biološkom fakultetu – Univerziteta u Beogradu), odnosno, za profesorske programe integralno znanje iz biologije ili ekologije. O vrednovanju pojedinačnih položenih predmeta kao bioloških, i predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program/modul, kao i o određivanju eventualnih dopunskih predmeta neophodnih za ostvarivanje ciljeva i ishoda na upisanom studijskom programu/modulu master akademskih studija, odlučuje upisna komisija Biološkog fakulteta. Kandidati su u obavezi da obave razgovor sa rukovodiocem studijskog programa/modula pre prijave na konkurs za upis. Vreme i mesto razgovora će biti objavljeni na sajtu Biološkog fakulteta.
 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu 5 obaveznih predmeta, od kojih 3 predmeta nose po 4 ESPB, jedan predmet nosi 5 ESPB i jedan predmet nosi 7 ESPB. Studenti imaju na raspolaganju 7 izbornih predmeta, od kojih svaki nosi po 4 ESPB. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 6 ESPB. Studenti pohađaju školsku praksu koja nosi 10 ESPB. Studenti imaju na raspolaganju 4 izborna predmeta, od kojih svaki predmet nosi po 4 ESPB. Studenti izrađuju master rad koji nosi 12 ESPB.
 

Nastavni plan i program

MAS progesor biologije - Biološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više