Niš
Psihologija
Master studije
79000.00 RSD
2 semestra
Srpski, Engleski

Osnovni cilj master akademskih studija psihologije je da, kroz pružanje adekvatnih znanja i razvijanje relevantnih kompetencija, osposobljavaju studente za stručno i samostalno obavljanje psihološke prakse u različitim oblastima primenjene psihologije i naučno istraživačke delatnosti. 

 

Studijski program master akademskih studija Psihologije sastoji je iz četiri modula:

 • Klinička psihologija,
 • Razvojno-pedagoška psihologija,
 • Psihologija rada
 • Socijalna psihologija. 

Za sve module zajednički je obavezni predmet Metode i tehnike istraživanja u psihologiji, zajednička je lista izbornih predmeta za sve module, na kojoj se nalazi veliki broj predmeta koji pokrivaju različita područja psihologije, i zajednička je izrada i odbrana nacrta završnog master rada, kao i izrada i odbrana samog rada.

 

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj master akademskih studija psihologije je da, kroz pružanje adekvatnih znanja i razvijanje relevantnih kompetencija, osposobljavaju studente za stručno i samostalno obavljanje psihološke prakse u različitim oblastima primenjene psihologije i naučno istraživačke delatnosti.

 

Ovaj osnovni cilj ostvariće se kroz:

 • upoznavanje studenata sa najznačajnijim savremenim teorijskim i metodološkim konceptima u psihologiji i različitim psihološkim disciplinama i razvijanje kritičkog pristupa prema ovim konceptima,
 • osposobljavanje studenata da koriste teorijske koncepte i znanja u objašnjavanju različitih pojava iz svakodnevnog života,
 • osposobljavanje studenata da razumeju principe i faktore psihičkog života i razvoja čoveka, različitih oblika ponašanja i funkcionisanja jedinke unutar i izvan socijalnog konteksta, kako kod zdravog, tako i kod pojedinca sa psihičkim problemima, i da primenjuju psihološke metode, tehnike i koncepte u praktičnom radu sa pojedincima i grupama usmerenom na rešavanje praktičnih problema u različitim oblastima rada i u pružanju različitih vidova psiho-socijalne podrške,
 • razvijanje veština primene psihodijagnostičkih sredstava i pravilnog interpretiranja statusa osnovnih psihičkih procesa i funkcija,
 • razvijanje kapaciteta studenata da analiziraju, sintetišu i predviđaju posledice i rešenja različitih psiholoških problema,
 • osposobljavanje studenata da integrišu teorijska i praktična znanja,
 • razvijanje veština planiranja i realizacije psiholoških istraživanja zasnovanih na principima naučno-istraživačkog rada i uz korišćenje adekvatnih savremenih metoda i tehnika u svim fazama istraživačkog rada,
 • razvijanje veština akademskog pisanja kroz izradu izveštaja o obavljenim istraživanjima,
 • razvijanje veština timskog rada,
 • razvijanje svest o značaju samostalnog i kontinuiranog sticanja znanja za kompetentno obavljanje prakse u različitim oblastima i institucijama ili za dalje usavršavanje na specijalističkim, doktorskim ili nekim drugim studijama,
 • upoznavanje sa profesionalnim etičkim standardima i razvijanje svesti o važnosti njihovog poštovanja,
 • razvijanje kritičkog i samokritičkog pristupa sopstvenom radu i radu drugih.

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više