Rudarsko inženjerstvo

Rudarsko-geološki fakultet

Beograd
Geološke nauke
Master studije
98000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Rudarsko inženjerstvo".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv master inženjer rudarstva.

 

Uslovi za upis

Studijskim programom master akademskih studija utvrđuju se programi osnovnih akademskih studija Rudarsko-geološkog fakulteta odgovarajući za nastavak studija na određenom studijskom programu. Uslov za upis na master akademske studije je ostvarenih 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Za kandidata koji ispunjava opšte uslove konkursa, a nije završio osnovne akademske studije po programima Rudarsko-geološkog fakulteta, može se odobriti upis na master akademske studije, uz polaganje dopunskih ispita. Pre upisa kandidat je dužan da fakultetu podnese dokaz da vlada engleskim jezikom ukoliko konkuriše za studijski program koji se izvodi na engleskom jeziku.

 

Moduli

 • Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
 • Podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
 • Podzemna gradnja
 • Rudarska merenja
 • Mehanizacija u rudarstvu
 • Priprema mineralnih sirovina

 

Šta mogu da radim posle studija?

Očekivane stručne, odnosno predmetno-specifične veštine i sposobnosti koje stiču studenti diplomskih akademskih studija su:

 • temeljno i detaljno poznavanje odabrane uže oblasti iz rudarskog inženjerstva, koja se neposredno naslanja na opšta inženjerska znanja stečena u prvom stepenu studija - razvijena sposobnost za identifikaciju, analizu i sintezu pristupa u rešavanju opštih i specifičnih problema rudarskog inženjerstva u oblasti površinske i podzemne eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, rudarske mehanizacije, rudarskih merenja i podzemne gradnje;
 • sposobnost rešavanja složenih problema iz uže stručne oblasti inženjerske prakse uz upotrebu savremenih naučnih metoda i postupaka i uz multidisciplinaran i interdisciplinaran pristup - samostalnost u procesu predlaganja rešenja, predviđanja posledica i donošenja odluka;
 • sposobnost za samostalno formulisanje dokaza radi potvrđivanja postavljenih hipoteza, primene znanja za razumevanje kompleksnih rudarskih proizvodnih sistema u različitim kontekstima i u različitoj razmeri;
 • razvijen osećaj za kontinuirano praćenje i primenu novina u struci - lakoća ovladavanja metodama i postupcima koji se koriste u procesu istraživanja;
 • sposobnosti neophodne za razvoj karijere – nezavisnost u radu i sposobnost direktne primene teorijskog znanja u praksi, timski rad, lakoća komunikacije sa ekspertima i neekspertima u multi i interdisciplinarnim timovima;
 • sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajuće oblasti;
 • kompjutersko rešavanje numeričkih problema i numeričko modelovanje različitih tehnoloških procesa;
 • sposobnost za korišćenje savremene literature, modernih sredstava za komunikaciju i svih mogućnosti za kontinuiran razvoj karijere;
 • osposobljenost za dalje akademsko obrazovanje na doktorskim studijama.

 

Struktura studijskog programa

Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 4, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad i stiču 4 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 8 ESPB.

 

Podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 5, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 6, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 7, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 8, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad i stiču 4 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 8 ESPB.

 

Podzemna gradnja: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 9, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 10, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB.. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 11, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 12, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad i stiču 4 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 8 ESPB.

 

Rudarska merenja: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 13, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 3 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz zbornog bloka 14, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 15, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 6, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad i stiču 4 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 8 ESPB.

 

Mehanizacija u rudarstvu: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 17, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 18, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 19, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 20, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad i stiču 4 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 8 ESPB.

 

Priprema mineralnih sirovina: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 21, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 22, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 23, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 24, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad i stiču 4 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 8 ESPB.

 

Nastavni plan i program

Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina

MAS Rudarsko inženjerstvo modul površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina

MAS Rudarsko inženjerstvo modul podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Podzemna gradnja

MAS Rudarsko inženjerstvo modul podzemna gradnja - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Rudarska merenja

MAS Rudarsko inženjerstvo modul rudarska merenja - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Mehanizacija u rudarstvu

MAS Rudarsko inženjerstvo modul mehanizacija u rudarstvu - Rudarsko-geološki fakultet - nastavni plan i program

 

Priprema mineralnih sirovinaMAS Rudarsko inženjerstvo modul priprema mineralnih sirovina - Rudarsko-geološki fakultet - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više