Novi Sad
Primenjena umetnost i dizajn
Master studije
na upit
2 semestra
Srpski

Scenska arhitektura i dizajn

Master akademske studije Scenske arhitekture i dizajna traju jednu godinu i nakon završenih studija i odbranjenog master rada, studenti stiču akademsko zvanje: Master umetnik scenskog dizajna i 60 ESPB.

 

Nastavni plan je kreiran tako da omogući sticanje širokog spektra teorijskih i praktičnih znanja iz svih oblasti koje su obuhvaćene scenskim dizajnom: scenske arhitekture, sa naglaskom na koncipiranje, projektovanje i konstruisanje efemernih fizičkih struktura; scenskog dizajna, sa naglaskom na scenografiju u pozorišnim i ambijentalnim prostorima; scenske tehnike i tehnologije; kao i menadžmenta projekata u scenskoj arhitekturi i dizajnu. Takođe, program obuhvata sticanje odgovarajućih veština (dizajna svetla, digitalnog i medijskog dizajna, dizajna arhitektonskog, scenskog i virtuelnog prostora), kao i teorijskih znanja iz oblasti scenskog dizajna.

 

Pogledajte nastavni plan i raspored predmeta po semestrima i godinama studija.

 

Upis

Za upis na master akademske studije mogu konkurisati lica sa završenim odgovarajućim osnovnih akademskim studijama u trajanju od tri godine i koje vrede najmanje 180 ESPB za studijske programe koje traju dve godine, odnosno u trajanju od četiri godine i koje vrede najmanje 240 ESPB za studijske programe koje traju jednu godinu i koje vrede najmanje 60 ESPB.

 

Mogućnost zapošljavanja

Iako kontinuirana produkcija pozorišnih predstava i drugih scenskih događaja u Srbiji ima tradiciju dužu od dva veka, obrazovni sistem u našoj sredini nije na odgovarajući način pratio razvoj potreba za stručnjacima u domenu tehničke produkcije, tehničkog menadžmenta, kao i projektovanja, opremanja i eksploatacije arhitektonskih scenskih prostora. Stoga su potrebe institucija kulture i tržišta uopšte za stručnjacima u oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna izuzetno velike. Trogodišnje istraživanje sprovedeno na Fakultetu tehničkih nauka pokazalo je da više od 90% zaposlenih u tehničkim sektorima ovih ustanova nema adekvatne stručne kvalifikacije, a da je velika većina ispitanih zainteresovana za formalno akademsko obrazovanje. Dakle, mogućnosti zapošljavanja svršenih studenata su pre svega vezane za rad u pozorištima, kulturnim i obrazovnim institucijama, a takođe, studenti će biti osposobljeni za samostalni umetnički i teorijski rad. Sa završetkom nekog od nivoa studija studenti će biti u mogućnosti da svoje veštine i znanja plasiraju na tržištu rada kao scenski dizajneri, scenski tehničari, scenografi, kulturni menadžeri, teoretičari scenske umetnosti, umetnici scenskog dizajna, itd.

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više