Niš
Likovna umetnost
Master studije
120000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Studijski program Master akademske studije – Slikarstvo je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje likovnom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima slikarstva na visokoškolskim likovnim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora.

 

Sadržaj studijskog programa je koncipiran u skladu sa zahtevima savremene pedagoške prakse koja omogućava edukovanje likovnog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti osposobljene za rad u pred -školskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i umetničkim srednjim školama, interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima i rad u ustanovama kulture. Stečena znanja su pretpostavka i preduslov za aktivno učešće u likovnom životu i nastavak usavršavanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama.

 

Student završetkom studija dobija diplomu Master likovni umetnik. Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene i činjenici da obrazuje studente za samostalnu slikarsku aktivnost, učešće u radu umetničkih timova i institucija kulture, za pedagoški i kreativan rad u predškolskim institucijama, osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i srednjim umetničkim školama.

 

Na master akademske studije na studijske programe Fakulteta može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije, ostvarilo najmanje 240 ESPB bodova i koje položi prijemni ispit.


Na master akademske studije na studijske programe Fakulteta može se upisati lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji su važili do
10. septembra 2005. godine, u trajanju od najmanje osam semestara i koje položi prijemni ispit.

 

Nastava se odvija u formi predavanja (grupna-kolektivna teorijska i praktična nastava, grupno-individualne korekture) i vežbi (grupnoindividualna praktična nastava i korekture) čime je omogućeno da se sadržaji i oblici nastave mogu prilagoditi potrebama i interesovanjima svakog studenta posebno.


Nastava se odvija kroz 2 semestra, svi ispiti, sem Slikanja, su jednosemestralni, a student nakon ostvarenih predispitnih obaveza i polaganja ispita stiče određeni broj ESP Bodova.


Na studijskom programu Master akademske studije – Slikarstvo obim studija iskazan u ESP Bodovima je 60 ESP Bodova.

 

Nastavni plan

Slikarstvo

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više