Sociolog u socijalnoj zaštiti

Filozofski fakultet u Nišu

Niš
Sociologija
Master studije
79000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Master akademske studije Sociolog u socijalnoj zaštiti mogu upisati sva lica sa završenim Osnovnim akademskim studijama sociologije u bodovnoj vrednosti od 240 ESPB bodova.

 

Redosled kandidata za upis na Master akademske studije  Sociolog u socijalnoj zaštiti utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene postignute na osnovnim studijama.

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Master akademskih studija Sociolog u socijalnoj zaštiti su, pre svega:

 1. ovladavanje sociološkim pojmovima i konceptima bitnim za razumevanje funkcionisanja socijalne zaštite;
 2. sticanje znanja o osnovnim društvenim institucijama i raznovrsnim modelima sistema socijalne zaštite s posebnim akcentom na izučavanje sistema socijalne zaštite u Srbiji;
 3. upoznavanje sa pravnim i finansijskim okvirima u kojima funkcioniše sistem socijalne zaštite u Srbiji i mehanizmima za obezbeđivanje uživanja prava i problemima u organizovanju usluga socijalne zaštite;
 4. sticanje uvida u osnovne izvore društvenih nefunkcionalnosti, isključenosti i socijalnih problema pojedinih društvenih grupa potencijalnih korisnika socijalne zaštite;
 5. sticanje uvida u strukturu marginalizovane populacije u Srbiji;
 6. sticanje znanja i veština organizacije, kordinacije rada i upavljanja institucijama socijalne zaštite;
 7. sticanje znanja i veština u oblasti medijacije sporova aktera (pojedinaca i institucija) u okviru sistema socijalne zaštite;
 8. ovladavanje logikom i metodologijom socijalnih istraživanja uključujući i poznavanje nekoliko osnovnih tipova istraživačkih nacrta i njihovom primenom u istraživanjima u oblasti socijalne zaštite; sposobnost kritičke procene iskustvene evidencije nezavisno na koji način je ona stečena;
 9. sposobnosti komunikacije i timskog rada i razvijenu profesionalnu etiku.

 

Ishodi procesa učenja

Nakon okončanja Master studija Sociolog u socijalnoj zaštiti studenti će biti u stanju da:

 1. objasne ciljeve i ulogu socijalne zaštite u kontekstu socijalne politike;
 2. opišu i objasne glavne društvene probleme na čije rešavanje su usmerene mere socijalne zaštite, a na osnovu teorijskog znanja i uvida u rezultate društvenih istraživanja;
 3. navedu glavne dimenzije socijalne isključenosti i obrazlože osnovne mehanizme socijalnog isključivanja;
 4. pobroje grupe sa najvećim rizikom od socijalnog isključivanja i mehanizme isključivanja ovih grupa iz glavnih društvenih tokova;
 5. detaljno opišu sistem socijalne zaštite u komparativnoj perspektivi s obzirom na njihove ciljeve, pravnu regulacije, administrativnu i finansijsku implementaciju i posledice njihove primene na pojedine kategorije stanovništva;
 6. primene kvantitativne i kvalitativne metode društvenog istraživanja u analizi društvenih problema i mera u oblasti socijalne zaštite;
 7. formulišu i obrazlože mere u oblasti socijalne zaštite s obzirom na postavljene ciljeve, a na osnovu sekundarne analize raspoloživih podataka ili samostalno prikupljenih podataka;
 8. demonstriraju veštine komunikacije, rešavanja konflikta, medijacije i zastupanja u zajednici;
 9. demonstiriraju veštine upravljanja, organizacije i koordinacije poslova u institucijama socijalne zaštite.

 

Nastavni plan

 Sociolog u socijalnoj zaštiti

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više