Beograd
Filologija
Master studije
125000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Filološki fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Srpski jezik".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Za upis na master akademske studije Srpski jezik mogu konkurisati lica koja su završila osnovne akademske studije iz oblasti Srpski jezik i književnost sa stečenih najmanje 240 ESPB i lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

Moduli

  • Srpski jezik - teorija i nastava
  • Srpski jezik kao strani - teorija i nastava
  • Srpska filologija

 

Šta mogu da radim posle studija?

Na diplomskim studijama omogućuje se upoznavanje sa savremenim lingvističkim teorijskim pogledima i metodološkim pristupom u fundamentalnim oblastima nauke o srpskom jeziku. Studenti se kroz praktična vežbanja osposobljavaju da stečena znanja primenjuju u naučnom i stručnom bavljenju srpskim jezikom.

 

Struktura studijskog programa

Srpski jezik - teorija i nastava: U prvom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju dva predmeta od ukupno 6 izbornih predmeta, koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 15 ESPB i brane završni rad koji nosi 15 ESPB.

 

Srpski jezik kao strani - teorija i nastava: U prvom semestru studenti polažu 4 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupbo 6 izbornih predmeta koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 15 ESPB i brane završni rad koji nosi 15 ESPB.

 

Srpska filologija: U prvom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju 3 predmeta od ukupno 11 izbornih predmeta, koji nose po 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 15 ESPB i brane završni rad koji nosi 15 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Srpski jezik sa modulima srpski jezik - teorija i nastava, srpski jezik kao strani - teorija i nastava, srpska filologija - Filološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više