Studije upravljanja rizicima od elementarnih i drugih nepogoda

Fakultet bezbednosti

Beograd
Sigurnosne i odbrambene nauke
Master studije
109900.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet Bezbednosti u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Studije upravljanja rizicima od elementarnih i drugih nepogoda".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Pored opštih uslova konkursa koje propisuje Univerzitet u Beogradu prema kojima se na studijske programe master akademskih studija koji imaju najmanje 60 ESPB, mogu upisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB (i ostalih uslova koje propisuje Univerzitet u Beogradu u pogledu drugih oblika studiranja, stranih studenata i ostalo), Fakultet bezbednosti propisuje i posebne uslove konkursa prema kojima se kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Fakultetu bezbednosti i njemu srodnim fakultetima (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Kriminalističko policijska akademija i Vojna akademija) mogu direktno upisati na master akademske studije nakon rangiranja. Kandidati koji su završili master akademske studije na fakultetima srodnim Fakultetu bezbednosti (Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka, Kriminalističko policijska akademija i Vojna akademija) ostvarivši ukupno najmanje 300 ESPB u prethodnom školovanju mogu se nakon rangiranja direktno upisati na master akademske studije. Pravo na upis imaju i lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje u trajanju od najmanje osam semestara prema propisima koji su važili za studente upisane na osnovne studije do 10. septembra 2005. godine. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova ili koji su završili master akademske studije ostvarivši ukupno najmanje 300 ESPB u prethodnom školovanju, odnosno lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili za studente upisane na osnovne studije do 10. septembra 2005. godine, na fakultetima koji nisu srodni Fakultetu bezbednosti mogu upisati master akademske studije nakon polaganja diferencijalnog ispita. Literatura za pripremu polaganja diferencijalog ispita se navodi u konkursu fakulteta.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju menadžera bezbednosti – master za rad i dalje akademsko usavršavanje u oblasti upravljanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda. Studijski program master akademskih studija upravljanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda tako je koncipiran da obezbeđuje sticanje kompetencija, znanja i veština u oblasti upravljanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda u skladu sa potrebama razvoja države i društva i unapređenja teorijskonaučnih dostignuća.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih 2 predmeta nose po 6 ESPB, a druga 2 predmeta nose po 7 ESPB. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju 3 predmeta iz izborne grupe predmeta - Prevencija rizika i iz izborne grupe predmeta - Krizni menadžment u oblasti elementarnih i drugih nepogoda, od ukupno 6 izbornih predmeta, koji nose po 5 ESPB. Studenti pohađaju stručnu praksu koja nosi 3 ESPB. Studenti brane završni - master rad, koji nosi 10 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Studije upravljanja rizicima od elementarnih i drugih nepogoda - Fakultet bezbednosti u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više